Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Nyheter Om NZF Kontakt Lokallag Aktiviteter Hva er zoologi?

Aktiviteter

Her finner du spennende aktiviter i regi av hovedforeningen og/eller våre lokallag. Følg med på kalenderen! Sjekk flaggermusgruppas aktivitetsside hvis du er spesielt interessert i flaggermus.

Voksengruppas Listatur!

 Når?  Fr 22 Sep 17:00 – varighet 2 dager Pris: 0,–    
 Hvem? Tor Kviljo    Hvor? Lista

En av foreningens gjengangerturer, som nå er å betrakte som fast inventar! Listaturen utgjør en uformell lukking av sommeren, og inkluderer derfor både gravøll og inkluderende sorgarbeid, i skjønn forening med tur på strendene, vandring på Vest-Lista, improviserte foredrag på kveldene, hensynsløse kulinariske utskeielser, naturhistorier med sannhetsgehalter grensende mot det ubetydelig og ellers hva man rekker i både dagslys og mørke på en av de fineste plassene VårHerre rakk å snekre sammen før han tok seg en hviledag.

Basen vår er som alltid VillaJøllestø – siste utpost mot Vesterhavet. Mørklagt lyrikk anbefales medbrakt. Påmelding til Bobestyreren minst ei veke før (torkviljo@yahoo.com eller 95244812)!

Pøbelplantehelg

 Når?  Fr 29 Sep 17:00 – varighet 2 dager Pris: 0,–    
 Hvem? Asbjørn Lie    Hvor? Østre Randøya

Vi følger opp pøbelplantehelga fra i fjor, med fokus på å fjerne fremmede arter i og ved Buholmsanden på Østre Randøya. Pøbelplanteprosjektet får vi støtte til fra botanisk forening, men som i fjor kombinerer vi dette med marin kartlegging. Dvs fisking med garn, strandnot-trekk og roting rundt i fjæra. Konkret skal vi år også fjerne litt sitkagran, i tillegg fil å følge opp med bekjempelse av platanlønn og rynkerose.

Det blir altså et tverrfaglig opplegg med sosial samvær (mat og drikke) kartlegging, praktisk skjøtsel og bekjemping av fremmede arter. Vi trenger påmelding på grunn av overnatting (foreningshytta), og transport – og mat som vi blir sponset med av pøbelplanteprosjektet, trolig sjømat (ræger ol). Ta kontakt med Asbjørn på asbjorn.lie@uia.no. for info. Du kan bli med på hele eller komme på dagbesøk, si fra om du kan bidra med båttransport eller annet utstyr. Påmelding senest 26. september.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Mariken Kjøhl-Røsand, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp