Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Fagrapporter Høringer Prosjekt Årsrapporter Litteraturbase

Leter du etter noe spesielt vedrørende zoologi i Norge?

Litteraturbasen inneholder dyrerelatert litteratur for hele landet.

Mangler det en oppføring?  Bidra her

1–20 av 1685 totalt
Seaonal fluctuations in bird populations within a forest near Oslo (southern Norway) in 1966-67..
Forfatter: Hogstad, O.
År: 1967
Tidsskrift/serie: Nytt Mag. Zool. 15: 81-96.
Seasonal variation of birds on a feeding site in a suburban area near Oslo, Norway.
Forfatter: Elgmork, K.
År: 2002
Tidsskrift/serie: Fauna norv., 22: 1-8
Dynamics of garden birds at a feeding station in a suburban area near Oslo, Norway, 2000-2008.
Forfatter: Elgmork, K.
År: 2011
Tidsskrift/serie: Ornis Svecica 21, 179-189
Hettemåke – årets fugl 2011. s. 13–14.
Forfatter: Bergan, M.
År: 2011
Tidsskrift/serie: Nøttekråka
Mine beste fuglebilder. 34, s. 53
Forfatter: Brager, E.
År: 2011
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
Fuglelivet ved Nesoddens dammer. 34, s. 30 – 35
År: 2011
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
Hubrokartlegging i Oslo og Akershus. 34, s. 24–25
Forfatter: Johannessen, K.
År: 2011
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
Viltkartlegging Bærum kommune 2010 - Hønsehauk og Vandrefalk. NOF-AB-rapport, 15ss.
Forfatter: Bøhler, T.
År: 2010
Viltkartlegging Bærum kommune 2010, Utvalgte fuglearter. NOF-rapport, 32ss.
Forfatter: Bøhler, T.
År: 2010
Tidsskrift/serie: NOF-rapport, 32ss.
Sjøfuglene i Indre Oslofjord.
Forfatter: Johannessen, K.
År: 2010
Tidsskrift/serie: Fjord og Friluft, s. 30-31
Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand.
År: 2010
Tidsskrift/serie: NOF-OA rapport 7ss + karter
Mine beste fuglebilder. 33, s. 221-223
Forfatter: Jacobsen, B.
År: 2010
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
Svanene i Oslo og Akershus. 33, s. 198 – 203
Forfatter: Lome, C.
År: 2010
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
Ny Rødliste for arter. 33, s. 192 – 194
Forfatter: Traagstad, Ø.
År: 2010
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
Jeg gikk en tur på stien. 33, s. 180 – 183
År: 2010
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
Mine beste fuglebilder. 33, s. 165-168
Forfatter: Qvale, A. H.
År: 2010
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
Skulptur eller natur på Ekeberg? 33, s. 150 – 157
Forfatter: Bache, M.
År: 2010
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
Munk. 33, s. 147
Forfatter: Anonymus
År: 2010
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
En gyllen hverdagshistorie fra Bærum: – fortellingen om Norges første hekkefunn av gulirisk. 33, s. 142 – 146
Forfatter: Tveit, B. O.
År: 2010
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
Ringmerking og etikk. Tanker rundt ringmerkingsaktiviteter. 33, s. 126 – 131
Forfatter: Danbolt, T.
År: 2010
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
1–20 av 1685 totalt

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 Oslo | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727 | nettredaktør Kjell Isaksen, Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett firnner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp