Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Fagrapporter Høringer Prosjekt Årsrapporter Litteraturbase

Leter du etter noe spesielt vedrørende zoologi i Norge?

Litteraturbasen inneholder dyrerelatert litteratur for hele landet.

Mangler det en oppføring?  Bidra her

1–20 av 1685 totalt
Seaonal fluctuations in bird populations within a forest near Oslo (southern Norway) in 1966-67..
Forfatter: Hogstad, O.
År: 1967
Tidsskrift/serie: Nytt Mag. Zool. 15: 81-96.
Seasonal variation of birds on a feeding site in a suburban area near Oslo, Norway.
Forfatter: Elgmork, K.
År: 2002
Tidsskrift/serie: Fauna norv., 22: 1-8
Dynamics of garden birds at a feeding station in a suburban area near Oslo, Norway, 2000-2008.
Forfatter: Elgmork, K.
År: 2011
Tidsskrift/serie: Ornis Svecica 21, 179-189
Hettemåke – årets fugl 2011. s. 13–14.
Forfatter: Bergan, M.
År: 2011
Tidsskrift/serie: Nøttekråka
Mine beste fuglebilder. 34, s. 53
Forfatter: Brager, E.
År: 2011
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
Fuglelivet ved Nesoddens dammer. 34, s. 30 – 35
År: 2011
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
Hubrokartlegging i Oslo og Akershus. 34, s. 24–25
Forfatter: Johannessen, K.
År: 2011
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
Viltkartlegging Bærum kommune 2010 - Hønsehauk og Vandrefalk. NOF-AB-rapport, 15ss.
Forfatter: Bøhler, T.
År: 2010
Viltkartlegging Bærum kommune 2010, Utvalgte fuglearter. NOF-rapport, 32ss.
Forfatter: Bøhler, T.
År: 2010
Tidsskrift/serie: NOF-rapport, 32ss.
Sjøfuglene i Indre Oslofjord.
Forfatter: Johannessen, K.
År: 2010
Tidsskrift/serie: Fjord og Friluft, s. 30-31
Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand.
År: 2010
Tidsskrift/serie: NOF-OA rapport 7ss + karter
Mine beste fuglebilder. 33, s. 221-223
Forfatter: Jacobsen, B.
År: 2010
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
Svanene i Oslo og Akershus. 33, s. 198 – 203
Forfatter: Lome, C.
År: 2010
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
Ny Rødliste for arter. 33, s. 192 – 194
Forfatter: Traagstad, Ø.
År: 2010
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
Jeg gikk en tur på stien. 33, s. 180 – 183
År: 2010
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
Mine beste fuglebilder. 33, s. 165-168
Forfatter: Qvale, A. H.
År: 2010
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
Skulptur eller natur på Ekeberg? 33, s. 150 – 157
Forfatter: Bache, M.
År: 2010
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
Munk. 33, s. 147
Forfatter: Anonymus
År: 2010
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
En gyllen hverdagshistorie fra Bærum: – fortellingen om Norges første hekkefunn av gulirisk. 33, s. 142 – 146
Forfatter: Tveit, B. O.
År: 2010
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
Ringmerking og etikk. Tanker rundt ringmerkingsaktiviteter. 33, s. 126 – 131
Forfatter: Danbolt, T.
År: 2010
Tidsskrift/serie: Toppdykker'n
1–20 av 1685 totalt

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Mariken Kjøhl-Røsand, Irene Elgtvedt

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp