Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Om dyrearter Pattedyr Herptiler Fugler Småkryp Fisker Pattedyratlas

Pil venstre
Glattkarett

Glattkarett (uekte karett) Caretta caretta er registrert én gang i Norge; nylig død og strandet på Vestlandskysten (Askevoll i Sogn og Fjordane i 1951). Arten lever cirkumtropisk/subtropisk, men forekommer av og til i våre farvann som tilfeldig gjest.

Den er brun eller rødbrun og har kraftig bein/hornskjold. Maksimalvekt skal være 400 kg og lengde 1,3 m. Det «norske» eksemplaret var på 59,5 kg.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 Oslo | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727 | nettredaktør Kjell Isaksen, Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett firnner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp