Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Om dyrearter Pattedyr Herptiler Fugler Småkryp Fisker Pattedyratlas

Pil venstre
Småsalamanderen

Småsalamanderen (liten salamander) Triturus vulgaris har i Norge to tilsynelatende atskilte utbredelsesområder: Fra svenskegrensa i Østfold rundt Oslofjorden og langs sørlandskysten til Stavanger; på Østlandet fins den i dalene opp til Fron (Lesja) og Ytre Rendal (eller lengre); den går også opp i midtre Telemark og er der bl.a. funnet i en høyde på over 700 (900) m o.h. Et gammelt usikkert funn skriver seg fra Bergen (senere også forsøkt innført). Den lille salamanderen er videre utbredt i Trøndelagsområdet fra Nord-Møre og nordover på østsida av Trondheimsfjorden, samt derfra sparsomt til Vefsn. Den lille bestanden i Vefsn er, etter hva vi kjenner til, verdens nordligste.

De voksne dyra er 7-10 cm lange, brune, olivenbrune, grå eller svarte og med mørk strek gjennom øyet. Den rødorange buken har mørke flekker (hannen) eller prikker (hunnen). Hannen, som også kjennes på det svarte kloakkpartiet, har i lekedrakt sammenhengende, bølget ryggkam. Den glatte huden er hos terrestriske individer gjerne tørr.

Småsalamanderen lever i/ved mange slags vannansamlinger, som dammer og tjern i både myr og skog, samt i kulturlandskapet. Den er ikke så sterkt knyttet til vann og fuktig mark som den store salamanderen. Leken foregår i mai-juni, og de fleste dyra kryper så på land. Arten er tussmørkeaktiv, men kan under vannfasen iaktas også om dagen, og ofte i det dyra «henger» under vannflata for å sole seg eller jakter i øvre vannlag. Larvene metamorfoserer i juli-september.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Mariken Kjøhl-Røsand, Irene Elgtvedt

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp