Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Om dyrearter Pattedyr Herptiler Fugler Småkryp Fisker Pattedyratlas

Pil venstre
Storsalamander

Storsalamander Triturus cristatus fins i Norge utbredt i tre atskilte områder: Fra svenskegrensa i Østfold rundt Oslofjorden til Skienstraktene og opp i midtre Telemark, hvor den er funnet opp i over 600 m o.h.; på Østlandet går den så langt nord som til Land, Hamar, Løten og Ytre Rendal. Den er også funnet en rekke steder mellom Haugesund og Bergen og dessuten i Trøndelagsområdet både på sør- og nordsida av Trondheimsfjorden. Bestanden av storsalamander på Fosenhalvøya er svært liten og nå muligens den nordligste eksisterende av arten som overhodet finnes.

De voksne dyra er 11-15 cm lange, svarte eller mørkebrune med svarte flekker (og hvite prikker), og med safrangul svartflekket buk. Hannen, som også kjennes på det svarte kloakkpartiet, har i lekedrakt sagtakket rygg/halekam som er avbrudt ved halerota. Den kornete huden har giftkjertler; den er også hos terrestriske individer fuktig.

Storsalamanderen er utbredt både i tilknytning til næringsrike gardsdammer o.l. og til myrtjern og -dammer i skogstrakter. Arten er, også utafor forplantningssesongen, relativt sterkt bundet til vann og til fuktig mark. Leken skjer i mai-juni, da dyra kan ses i full aktivitet på botn, evt. i overflata for å snappe luft. Larvene, som er svært sårbare for predasjon fra fisk, metamorfoserer i august-oktober. På land treffes dyra bare på nattestid når de kommer fram fra skjulestedene sine under trestubber og steiner.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Mariken Kjøhl-Røsand, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp