Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Om dyrearter Pattedyr Herptiler Fugler Småkryp Fisker Pattedyratlas

Pil venstre
Storsalamander

Storsalamander Triturus cristatus fins i Norge utbredt i tre atskilte områder: Fra svenskegrensa i Østfold rundt Oslofjorden til Skienstraktene og opp i midtre Telemark, hvor den er funnet opp i over 600 m o.h.; på Østlandet går den så langt nord som til Land, Hamar, Løten og Ytre Rendal. Den er også funnet en rekke steder mellom Haugesund og Bergen og dessuten i Trøndelagsområdet både på sør- og nordsida av Trondheimsfjorden. Bestanden av storsalamander på Fosenhalvøya er svært liten og nå muligens den nordligste eksisterende av arten som overhodet finnes.

De voksne dyra er 11-15 cm lange, svarte eller mørkebrune med svarte flekker (og hvite prikker), og med safrangul svartflekket buk. Hannen, som også kjennes på det svarte kloakkpartiet, har i lekedrakt sagtakket rygg/halekam som er avbrudt ved halerota. Den kornete huden har giftkjertler; den er også hos terrestriske individer fuktig.

Storsalamanderen er utbredt både i tilknytning til næringsrike gardsdammer o.l. og til myrtjern og -dammer i skogstrakter. Arten er, også utafor forplantningssesongen, relativt sterkt bundet til vann og til fuktig mark. Leken skjer i mai-juni, da dyra kan ses i full aktivitet på botn, evt. i overflata for å snappe luft. Larvene, som er svært sårbare for predasjon fra fisk, metamorfoserer i august-oktober. På land treffes dyra bare på nattestid når de kommer fram fra skjulestedene sine under trestubber og steiner.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Mariken Kjøhl-Røsand, Irene Elgtvedt

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp