Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Om dyrearter Pattedyr Herptiler Fugler Småkryp Fisker Pattedyratlas

Pattedyr

Les om pattedyr i Store norske leksikon og på Wikipedia.
Rekkefølgen i lista sier noe om innbyrdes slektskap.

Pattedyr i Norge

 • Gruppe 1:

 • Insektetere:

 • Piggsvin:
 • Piggsvin Erinaceus europaeus
 • Spissmus:
 • Dvergspissmus  Sorex minutus
 • Knøttspissmus  Sorex minutissimus (liten dvergsp)
 • Krattspissmus  Sorex araneus (vanlig spissmus)
 • Lappspissmus  Sorex caecutiens
 • Taigaspis smus  Sorex isdodon
 • Vannspissmus  Neomys fodiens
 • Flaggermus:

 • Vannflaggermus  Myotis daubentonii
 • Skogflaggermus  Myotis brandtii (brandtflaggermus)
 • Skjeggflaggermus  Myotis mystacinus
 • Børsteflaggermus  Myotis nattereri
 • Storflaggermus  Nyctalus noctula
 • Nordflaggermus  Eptesicus nilssonii
 • Sørflaggermus Eptesicus serotinus
  Skimmelflaggermus  Vespertilio murinus
 • Dvergflaggermus  Pipistrellus pygmaeus
 • Tusseflaggermus  Pipistrellus pipistrellus
 • Trollflaggermus  Pipistrellus nathusii
 • Brunlangøre  Plecotus auritus  (langøreflaggermus)
 • Bredøre  Barbastella barbastellus  (bredørefl.)
 • Partåede:

 • Svin:
 • Villsvin  Sus scrofa
 • Oksedyr:
 • Moskusfe  Ovibos moschatus
 • Hjortedyr:
  Dåhjort  Dama dama
 • Hjort  Cervus elaphus
 • Elg  Alces alces
 • Rådyr  Capreolus capreolus
 • Rein  Rangifer tarandus
 • Hvaler:

 • Nebbhvaler:
 • Nordspisshval  Mesoplodon bidens  (spisshval)
 • Nebbhval  Hyperoodon ampullatus
 • Narhvaler:
 • Narhval  Monodon monoceros
 • Hvithval  Delphinapterus leucas
 • Spermhvaler:
 • Spermhval  Physeter catodon
 • Niser:
 • Nise  Phocoena phocoena
 • Delfiner:
 • Spekkhogger  Orcinus orca
 • Stripedelfin  Stenella coeruleoalba
 • Gulflankedelfin  Delphinus delphis (delfin)
 • Tumler  Tursiops truncatus
 • Kvitskjeving  Lagenorhynchus acutus
 • Kvitnos  Lagenorhynchus albirostris
 • Arrdelfin  Grampus griseus (rissodelfin)
 • Grindhval  Globicephala melaena
 • Retthvaler:
 • Nordkaper  Balaena glacialis
 • Grønlandshval  Balaena mysticetus
 • Finnhvaler:
 • Vågehval  Balaenoptera acutorostrata
 • Seihval  Balaenoptera borealis
 • Finnhval  Balaenoptera physalus
 • Blåhval  Balaenoptera musculus
 • Knølhval  Megaptera novaeangliae
 •  

Pattedyr i Norge

 • Rovpattedyr:

 • Kattedyr:
 • Gaupe  Lynx lynx
 • Hundedyr:
 • Ulv  Canis lupus
 • Mårhund  Nyctereutes procyonoides
 • Rødrev  Vulpes vulpes
 • Fjellrev  Alopex lagopus
 • Bjørner:
 • Brunbjørn  Ursus arctos
 • Isbjørn  Ursus maritimus
 • Hvalross:
 • Hvalross  Odobenus rosmarus
 • Ekte seler:
 • Steinkobbe  Phoca vitulina
 • Ringsel  Phoca hispida
 • Grønlandssel  Phoca groenlandica
 • Storkobbe  Erignathus barbatus
 • Havert  Halichoerus grypus
 • Klappmyss  Cystophora cristata
 • Mårdyr:
  Røyskatt  Mustela erminea
 • Snømus  Mustela nivalis
 • Mink  Mustela vison
 • Ilder  Mustela putorius
 • Mår  Martes martes
 • Jerv  Gulo gulo
 • Grevling  Meles meles
 • Oter  Lutra lutra
 •  
 • Gruppe 2:

 • Haredyr:

 • Hare  Lepus timidus
 • Sørhare  Lepus europaeus
 • Kanin  Oryctolagus cuniculus
 • Gnagere:

 • Ekorn:
 • Ekorn  Sciurus vulgaris
 • Bevere:
 • Bever  Castor fiber
 • Hoppemus:
 • Bjørkemus  Sicista betulina
 • Mus:
 • Dvergmus  Micromys minutus
 • Storskogmus  Apodemus flavicollis (stor skogmus)
 • Småskogmus  Apodemus sylvaticus (liten skogm.)
 • Husmus  Mus musculus
 • Brunrotte  Rattus norvegicus
 • Svartrotte  Rattus rattus
 • Hamstere:
  Lemen  Lemmus lemmus
 • Skoglemen  Myopus schisticolor
 • Rødmus  Myodes rutilus
 • Klatremus  Myodes glareolus
 • Gråsidemus  Myodes rufocanus
 • Vånd  Arvicola amphibius
 • Bisam  Ondatra zibethicus (bisamrotte)
 • Markmus  Microtus agrestis
 • Østmarkmus  Microtus rossiaemeridionalis
 • Fjellmarkmus  Microtus oeconomus (fjellrotte)
Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Mariken Kjøhl-Røsand, Irene Elgtvedt

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp