Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Om dyrearter Pattedyr Herptiler Fugler Småkryp Fisker Pattedyratlas

Norsk navn: ekorn
Latinsk navn: (Sciurus vulgaris) 

Ekornet er en dagaktiv gnager som de aller fleste kjenner godt til. Den oppsøker gjerne fôringsplasser, hager og parker og har en nysgjerrig og morsom atferd som gjør dem interessante å følge med på. Den lever mest aleine, med unntak av når mødrene har unger.

Ekorn holder seg for det meste oppe i trærne. Mesteparten av dagen brukes til å leite etter mat: Frø, nøtter, unge skudd og knopper, bark, blader, blomster, lav og sopp. De kan også spise insekter, larver og fugleegg.

Ekornet er en frøspreder. Den gjemmer nøtter (frøene til f.eks hassel og eik) under jorda for å lagre disse til vinteren, men det er ikke lett å huske på alle gjemmestedene. De glemte nøttene spirer til våren og blir til nye eike- eller hasseltrær.

Tydelige hierarkier. Leveområdene overlapper noe (med unntak for diende hunner). De bygger bol av kvister som fôres med mose og gress i hule trær eller på greiner. De kan minne om skjærereir. Om vinteren kan flere ekorn overvintre i samme bol. Trolig for å holde varmen.

Formering starter tidlig på vinteren. Inntil 6 unger fødes på seinvinteren.

Ekornet er spredt i store deler av landet, helt opp til Finnmark. Mangler i enkelte strøk på Vestlandet, samt på mange øyer.

Kilde: Store Norske Leksikon

 

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Mariken Kjøhl-Røsand, Irene Elgtvedt

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp