LemenHopp
NZF flaggermuslogoNorsk Zoologisk Forening – flaggermus
Fakta Artsnøkler Galleri Flaggermusgruppa Aktiviteter Mer info

Flaggermus i dvale

Navigering: start – ørelengde

Hvor lange er ørene?

Ørene 3–4 cm lange, men brettet innunder vingene, ørelokkene lange og spisse og utstikkende (NB: kan ved første øyekast forveksles med ører); ansiktet nokså hårløst.

Brunlangøre

(langøreflaggermus) Plecotus auritus

Brunlangøre

Ørene 1–2 cm lange, i vanlig posisjon, ørelokkene delvist skjult i ørene; ansiktet behåret.

 

Disse valgene gjelder for flaggermus i dvale.
Hvis du er på galt spor, gå til Flaggermus i hånd

NB! Denne nøkkelen tar kun for seg arter som hittil har vært funnet i gruver, kjellere og lignende i Norge. Ikke alle arter lar seg entydig skille ved hjelp av denne bestemmelsesnøkkelen. Sikker artsbestemmelse krever i en del tilfeller at man har opparbeidet erfaring med artene. Det er ikke lov å forstyrre flaggermus i dvale, og kun under spesielle omstendigheter vil Direktoratet for naturforvaltning (DN) innvilge søknader om å ta ned dyr for en sikker artsbestemmelse.

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Mariken Kjøhl-Røsand, Irene Elgtvedt

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted