LemenHopp
NZF flaggermuslogoNorsk Zoologisk Forening – flaggermus
Fakta Artsnøkler Galleri Mottaket Flaggermusgruppa Aktiviteter Mer info

Flaggermus i hånd

Navigering: start – ørelokk

Hvordan er ørelokket?

Langt, spisst og forholdsvis rett.

Flaggermus – langt ørelokk

Kort, avrundet og bøyd.

Flaggermus – kort ørelokk

 

Disse valgene gjelder for flaggermus i hånd.
Hvis du er på galt spor, gå til Flaggermus i dvale

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 Oslo | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727 | nettredaktør Kjell Isaksen, Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett firnner du på Clara.

Logo 1sted