Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Fakta Artsnøkler Galleri Amfibielyd Registrering Litteratur

Artsnøkler

Her er noen enkle bestemmelsesnøkler for norske amfibier og krypdyr.

Klikk på riktig startnøkkel for å komme igang. Hvert trinn fører deg til to nye alternativer, og til slutt vil du ende opp med å ha bestemt riktig art!

Se også bilder av amfibier og krypdyr i galleriet >>.

Amfibieegg

Amfibielarver

Voksne amfibier

Krypdyr

Bestemmelsesnøklene over inneholder enkelte begreper som trenger forklaring:

Hos larvene (rumpetroll) av frosk og padde blir området umiddelbart rundt munnen kalt munn-feltet. Dette avgrenses (innringes) av små vorteliknende papiller. På øverste (overleppa) og nederste (underleppa) halvdel av munnfeltet fins 2-4 tverrgående rekker av hornknuter eller leppetenner. En bør være oppmerksom på at antallet rekker av leppetenner på over- eller underleppe kan variere noe innen arten. Unge rumpetroll (uten bakbein) har således ennå ikke utviklet alle tannrekkene. Rumpetroll av både frosk og padde har et åndehull på venstre side av kroppen; dette fungerer omtrent som gjellelokkene hos fisk.

Parotidekjertler er navnet på paddenes store, utstående giftkjertler rett bak øynene.

Fotrotsknuten hos froskene er en liten tåliknende utvekst plassert tett ved den innerste baktåa. Det kan se ut til at froskene har seks tær på bakfoten.

Kloakken er den felles utførselsgang for ekskrementer, ekskreter og kjønnsprodukter. Hos salamanderne er kloakkpartiet hos hannen oppsvulmet og svart, mens det hos hunnen er noe skålformet og rødgult (som buken).

Slangenes lange tverrgående skjell som dekker buken, kalles bukskinner. Den bukskinnen som ligger umiddelbart foran analåpningen heter analplata.

Bestemmelsestabellene som følger, vil lette artsidentifikasjonen. I tvilstilfeller kan materialet sendes til et zoologisk museum for bestemmelse.

Liten salamanderhann

Småsalamander hann (foto: Jeroen van der Kooij).

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Mariken Kjøhl-Røsand, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp