Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Medlemsinfo Bli medlem! Søk Min side

 

Kontingenter 2020
Senior 300,–
Barn/ungdom
(under 25 år)
150,–
Familie-
medlemskap *
50,–
Livsvarig medlemskap 4500,–

Abonnement
(institusjoner)
380,–

Tillegg for betalinger fra utlandet ** 50,–
* Familiemedlemmer mottar ikke Fauna eller øvrige papirutsendinger fra NZF, men er ellers fullverdige medlemer. Familiemedlemskapet forutsetter at en annen person i husstanden er seniormedlem, barn-/ungdomsmedlem eller livsvarig medlem. Institusjoner/abonnenter er ikke medlemmer av foreningen, og mottar derfor bare Fauna.

** Tillegget skyldes bankgebyr for betalinger fra utlandet.

Kun for organisasjoner/foretakkorrespondanse blir stilet til første person
Adresse:Annen kontaktinfo:Fakturaadresse:  samme som overAnnen kontaktinfo knyttet til fakturering:


Veiledning

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Mariken Kjøhl-Røsand, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp