Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Rødliste Faktaark Norske artsnavn
Gammelt navn Nytt navn
liten dvergspissmus knøttspissmus
vanlig spissmus krattspissmus
brandtflaggermus skogflaggermus
bredøreflaggermus bredøre
langøreflaggermus brunlangøre
fjellrotte fjellmarkmus
bisamrotte bisam
stor skogmus storskogmus
liten skogmus småskogmus
delfin gulflankedelfin
rissodelfin arrdelfin
spisshval nordspisshval
padde nordpadde
vanlig frosk buttsnutefrosk
liten salamander småsalamander
stor salamander storsalamander
firfisle nordfirfisle

Norske navn på arter

I regi av Artsdatabanken ble det i 2008–2009 gjennomført et omfattende arbeid med å sammenstille lister over anbefalte norske navn på arter. Lister med forslag til artsnavn for de ulike artsgruppene ble utarbeidet av navnekomiteer nedsatt av Artsdatabanken. Listene ble så lagt ut til høring, før de anbefalte navnene ble fastsatt.

For noen av artsgruppene finnes det tidligere lister med anbefalte navn, utarbeidet blant annet av navnekomiteer nedsatt av NZF og andre foreninger. Noen av artsnavnene som Artsdatabanken anbefaler avviker i større eller mindre grad fra navnene som tidligere er brukt. NZF anbefaler at alle bruker de nye navnene til Artsdatabanken.

Artsnavn brukt på våre nettsider er korrigert, slik at de er i overensstemmelse med Artsdatabankens anbefalinger. Noen eksempler på pattedyrnavn som er endret på disse sidene finner du i tabellen til høyre.

Les mer her (Artsdatabanken):
Artsnavnebasen

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Kristoffer Bøhn, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp