Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Rødliste Faktaark Norske artsnavn

NZFs faktaark

I tillegg til medlemstidsskriftet Fauna utgir Norsk Zoologisk Forening også en rapportserie, som utkommer med uregelmessige intervaller. Serien utgjør et forum for større faunistiske rapporter, fagrapporter, bestemmelsesnøkler, foreningsaktiviteter og andre arbeider som ikke lett lar seg tilpasse Fauna. Rapportene er i A4-format og er sterkt varierende i omfang og opplag.

ISSN: 0806-7813

Isaksen, K., Syvertsen, P. O., Kooij, J. van der & Rinden, H. (red.) 1998.
Truete pattedyr i Norge: faktaark og forslag til rødliste.
Norsk Zoologisk Forening. Rapport 5. 182 s. (ISBN 82–7857–004–3).

Følgende titler foreligger:

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Mariken Kjøhl-Røsand, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp