Amfibiekartlegging i Gjerstad kommune

NZF og Norsk Feltherpetologisk Forum (NFHN) inviterte til en intim feltsamling for herpetilinteresserte helgen 29.-30.mai. Formålet med turen var å undersøke om det finnes flere lokaliteter der det finnes storsalamander. I 2015 ble det for første gang registrert storsalamander i Agder fylke, og det er nok helt sikkert flere steder der det finnes storsalamander på Sørlandet.

På samlingen ble det funnet buttsnutefrosk (Rana temporaria), småsalamander (Lissotriton vulgaris) og ikke minst storsalamander (Triturus cristatus). I tillegg var det flust av fugler, reptiler, spor av hjortevilt og en masse annet spennende å se på. Les hele rapporten til Beate Strøm Johansen her.

Deltakerne var også så heldige å slippe inn i Den Lille Dyrehage på Brokelandsheia. I halvannen time kunne man gå fritt sammen med lemurer, slanger og sommerfugler!
Alt i alt var det en vellykket helg med en gruppe likesinnede. NZF ønsker å arrangere en lignende felttur i 2022. Meld din interesse til herptilgruppa@nzf.no.

Stor takk til grunneieren, som tok imot gruppen med stor entusiasme.