Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Fagrapporter Høringer Prosjekt Årsrapporter Litteraturbase

Foreningens åpne papirer

Her finner du NZFs vedtekter, årsrapporter, regnskap og årsmøtereferater.

Årsmøtet 2021:

1_Saksliste NZFs årsmøte 2021.pdf

2_Styrets årsberetning for 2020.pdf

3_Norsk Zoologisk Forening_årsregnskap 2020.pdf

4_Valgkomiteen i NZF innstilling 2021.pdf

5_Kjøreregler digitalt årsmøte Norsk Zoologisk Forening.pdf

6_Norsk Zoologisk Forening_ budsjett 2021 med justering versjon2.pdf

Årsmøtet 2020:

1_Saksliste NZFs årsmøte 2020.pdf

2_Styrets årsberetning for 2019.pdf

3_Forslag til vedtektsendring_.pdf

4_Norsk Zoologisk Forening_årsregnskap 2019.pdf

5_Valgkomiteen i NZF innstilling 2020.pdf

6_Presentasjon_av_kandidatene.pdf

Vedtekter Norsk Zoologisk Forening 2021.pdf

 

Årsmøtet 2019:

1_Saksliste for årsmøtet 2019.pdf

2_Årsberetning for 2018.pdf

4_Valgkomiteinnstilling NZF 2019.pdf

 

 

Årsmøtet 2018:

Årsmøtereferat fra Skjærhalden 2018

Vedtekter for Norsk Zoologisk Forening_revidert 30. april 2017.pdf

 

Årsmøtet 2017:

Velkommen til NZFs årsmøtehelg 2017

Saksliste for NZFs årsmøte 2017

Valgkomiteens innstilling for NZF 2017

Styrets årsberetning for 2016

NZF regnskap for 2016

Revisors beretning for regnskap 2016

Forslag om vedtektsendringer for NZF 2017

Årsmøtereferat fra Randøya 2017

NZFs vedtekter (oppdatert 20080531)

 

Årsmøtet 2016:

Velkommen til NZFs årsmøte 2016

Saksliste for NZFs årsmøte 2016

Styrets årsberetning for 2015

NZF Regnskap for 2015

Revisors beretning for regnskap 2015

Forslag om vedtektsendring 2016 NZF

Valgkomiteens innstilling for NZF 2016

Referat årsmøte NZF 2016

 

2015:

Velkommen til Årsmøte 2015

Saksliste for NZFs årsmøte 2015

Valgkomiteens innstilling for NZF 2015

Styrets årsberetning for 2014

NZF Regnskap 2014

Revisorberetning 2014

Engasjementbrev 2014

NZF Fullstendighetserklæring

Årsmøtereferat fra Jomfruland_2015

Oslo/Akershus:

Regnskap_oversikt_2014_OA

 

2014:

Valgkomiteens forslag til nytt styre for NZF 2014

Program NZFs årsmøte Oppdal 9.-11. mai 2014

Velkommen til NZFs årsmøte på Oppdal 9-11 mai 2014

Saksliste for årsmøtet 2014.pdf

Årsmøtereferat fra Oppdal 2014

 

2013:

Styrets årsberetning for 2013

Regnskap for 2013

Revisjonsberetning for 2013

Valgkomiteens innstilling for 2013

Saksliste for årsmøte 2013

Årsmøtereferat fra Revtangen 2013

 

2012:

Styrets årsberetning for 2012

Regnskap for 2012

Revisjonsrapport for 2012

Årmøtereferat fra Herøy 2012

2011:

Årsmøtereferat fra Oslo 2011

Årsberetning for 2011

Regnskap 2010-2011

Revisorberetning for 2011

2010:

Årsberetning for 2010

Årsmøtereferat fra Kristiansand 2010

Regnskap, se 2011

2009:

Årsberetning for 2009

Revidert regnskap for 2009

Årsmøtereferat fra Oslo 2009

2008:

Årsberetning for 2008

Revidert regnskap for 2008

Årsmøtereferat fra Rana 2008

2007:

Årsmøtereferat fra Kristiansand 2007

Resultatregnskap 2007

Balanseregnskap 2007

Revisorrapport 2006 & 2007

2006:

Årsmøtereferat fra Røros 2006

2005:

Årsberetning for 2004

Regnskap for 2004

Årsmøtereferat fra Asker 2005

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Kristoffer Bøhn, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp