LemenHopp
NZF flaggermuslogoNorsk Zoologisk Forening – flaggermus
Fakta Artsnøkler Galleri Flaggermusgruppa Aktiviteter Mer info

Flaggermusbilder

Gå til lydgalleriet

Vannflaggermus Myotis daubentonii

15 bilder

15 bilder

Skogflaggermus (brandtflaggermus) Myotis brandtii

6 bilder

6 bilder

Skjeggflaggermus Myotis mystacinus

13 bilder

13 bilder

Børsteflaggermus Myotis nattereri

13 bilder

13 bilder

Storflaggermus Nyctalus noctula

11 bilder

11 bilder

Nordflaggermus Eptesicus nilssonii

12 bilder

12 bilder

Skimmelflaggermus Vespertilio murinus

12 bilder

12 bilder

Dvergflaggermus Pipistrellus pygmaeus

(se bilder av «tusseflaggermus» Pipistrellus pipistrellus)

5 bilder

5 bilder

Trollflaggermus Pipistrellus nathusii

7 bilder

7 bilder

Brunlangøre (langøreflaggermus) Plecotus auritus

16 bilder

16 bilder

Bredøre (bredøreflaggermus) Barbastella barbastellus

4 bilder

4 bilder

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Irene Elgtvedt, Kristoffer Bøhn, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted