Har vi fått soppsykdommen SFD i Norge?

Universitetet i Agder (UiA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) ønsker å undersøke om den fryktede slange-soppsykdommen SFD (=Snake fungal desease) finnes i Norge, på ville norske slanger. I England, Wales og Tsjekkia er denne soppsykdommen påvist, og det er særlig buorm (Natrix natrix) som blir angrepet av soppen, men også hoggorm (Vipera berus). Soppsykdommen er ennå ikke påvist på slettsnok (Coronella austriaca), men det skal samles inn og undersøker denne arten også.

Har du funnet død slange eller avkastete slangeskinn (ham)? Da kan du lese mer på nettsiden til Naturmuseum og botanisk hage her.