Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Medlemsinfo Bli medlem! Søk Min side

 

Kontingenter 2021
Senior 300,–
Barn/ungdom
(under 25 år)
150,–
Familie-
medlemskap *
50,–
Livsvarig medlemskap 4500,–

Abonnement
(institusjoner)
380,–

Tillegg for betalinger fra utlandet ** 50,–
* Familiemedlemmer mottar ikke Fauna eller øvrige papirutsendinger fra NZF, men er ellers fullverdige medlemer. Familiemedlemskapet forutsetter at en annen person i husstanden er seniormedlem, barn-/ungdomsmedlem eller livsvarig medlem. Institusjoner/abonnenter er ikke medlemmer av foreningen, og mottar derfor bare Fauna.

** Tillegget skyldes bankgebyr for betalinger fra utlandet.

Kun for organisasjoner/foretakkorrespondanse blir stilet til første person
Adresse:Annen kontaktinfo:Fakturaadresse:  samme som overAnnen kontaktinfo knyttet til fakturering:


Veiledning

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Kristoffer Bøhn, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp