Sjekk av flaggermuskasser i Larvik kommune

Torsdag 9. september ble over 100 flaggermuskasser undersøkt i Fritzøeparken og i Bøkeskogen i Larvik. Årlig blir det sjekket om kassene blir tatt i bruk. Det er ikke bare flaggermus som liker å ta i bruk «boligen», men det ble også fuglereir, sommerfugler, biller og ikke minst geithamsen.