Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Nyheter Om NZF Kontakt Lokallag Aktiviteter Hva er zoologi?

Nytt fra NZF

ÅRSMØTE NZF 2021


 

 

Som følge av korona pandemien har styret besluttet at årsmøte skal igjen avholdes digitalt ved bruk av Zoom.

Tidspunkt: Onsdag 14. april kl 17:00-19:30
 

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen søndag 11. april, her på denne lenken //forms.gle/V4Qpo1KtnjsE4gfm9    

 

Det er viktig å vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

 

Etter det formelle årsmøtet  blir det foredrag v/ Pål Sørensen: «Bli kjent med slettsnoken».

;

Min bakgrunn er 40 år med slettsnok-kikking, individregistrering og oppfølging av populasjoner rundt indre Oslofjord.

I foredraget for dere vite mer om utseende, størrelser, vekst og levealder. Videre atferd, diett og reproduksjon.

Jeg vil også gå inn på utbredelse, habitatvalg og bruk av habitat, og gi tips til folk som ønsker å lete etter slettsnok.

I flere sammenhenger vil jeg sammenlikne med forholdene rundt slettsnoken i andre deler av artens utbredelse.

 

 

 

Vel møtt til NZFs første digitale årsmøte!

 

Alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøte.

Flaggermusen er viktig for økosystemene

Flaggermusen har fått mye negativt oppmerksomhet, men sjansen er svært liten for at viruset som forårsaker Covid-19 har blitt overført fra flaggermus til menneske. Verden trenger flaggermusa. I økosystemer, til pollinering og frøspredning. Og til å ta seg av skadelige insekter rundt husene våre, i jordbuket og i byene. Les mer om dette i en grundig kronikk publisert hos Gemini

//gemini.no/kronikker/flaggermus-er-ingen-trussel-mot-folkehelsen-men-viktig-for-okosystemene/

Brunlangøre fotografert i Nittedal. Foto: Jeroen van der Kooij ©

NÅ KARTLEGGES MELANISTISKE NORSKE SLANGER OG FIRFISLER

Av Pål Sørensen og Beate Strøm Johansen

Foto: Beate strøm johansen

I Norge ser det ut til at vi har en svært høy andel melanistiske buorm og spesielt hoggorm, men at sorte firfisler er mer sjeldne. Vi tror at det er forskjell mellom regioner.

Nå ønsker noen norske herpetologer å systematisere dette for publisering etter at herptilsesongen 2020 er ferdig.

Vi samler inn observasjoner av mørke slanger og firfisler både fra i år og fra tidligere år (gjerne langt tilbake i tid), og trenger disse opplysningene:

  1. Art (helst) eller «mørk/sort slange»
  2. Sted, både nøyaktig stedbeskrivelse og navn på nærmeste større sted og kommune. Gjerne GPS-posisjon eller kart med kryss på.
  3. Dato og årstall (eller til nærmeste måned)
  4. Kontaktopplysninger til deg som gir opplysningene, så vi kan kontakte deg hvis spørsmål.
  5. Foto av slangene/firfislene hvis du har
  6. Er dette et tilfeldig enkeltfunn, eller er det en fast populasjon som du besøker regelmessig? Kan du i så fall anslå hvor stor andel av populasjonen som er melanistisk?

 

Hva er en melanistisk slange/firfisle? Store Norske Leksikon forklarer det med at «Melanisme er økt dannelse av svart pigment i hud, hår, fjær, skjell eller øyne, som gir individer som er tydelig mørkere enn normalt». Slangene behøver derfor ikke være helt sorte, de kan være mørkere enn normalt. Mange hoggormer er svært mørke, men du kan skimte siksakmønsteret gjennom, mens noen få hoggormer er helt sorte. Mange buormer mangler lyse nakkeflekker og er mørke på hodet, og noen buormer er helt sorte. Alle disse variantene av mørke slanger er melanistiske og omfattes av denne undersøkelsen. Slettsnok er ikke nevnt til nå fordi det ikke er publiserte funn av melanistiske slettsnoker fra Norge, men det er selvsagt super-interessant hvis noen kommer med et foto av en uvanlig mørk slettsnok. Slettsnoken behøver ikke være kullsort.

 

Ideelt sett bør vi få en oversikt over hvor stor prosentandel de melanistiske slangene utgjør av hele slangepopulasjonen innen ulike områder. Derfor ønsker vi å få med oss feltsesongen 2020 slik at flest mulig av hobbyherpetologer kan notere ned hver gang dere ser en vanlig farget slange og hver gang dere ser en melanistisk slange/firfisle.

Vi vet at flere har faste steder som dere besøker for å se slanger, og vi ber dere om å gjøre litt ekstra gode notater i 2020 for å bidra med data på melanisme-frekvenser. Det spiller ingen rolle hvor stort studieområdet deres er, eller om dere rapporterer tilfeldige enkeltfunn.

 

Rapporter opplysningene til en av disse:

Pål Sørensen,  E-post: pal_sor@hotmail.com  mobiltelefon: 91551426

Beate Strøm Johansen,  e-post:  beate.johansen@uia.no  mobiltelefon:  93218653

 

Hvorfor være melanistisk?

At dyr forekommer i ulike fargevarianter forklares gjerne med det som kalles balansert seleksjon. Dette innebærer at det er både fordeler og ulemper ved begge varianter. Derfor vil ikke den ene formen utkonkurrere den andre, og begge kan eksistere ved siden av hverandre.

For vekselvarme dyr som reptiler, vil mørk kroppsfarge kunne gi hurtigere oppvarming, slik at dyret raskere oppnår ønsket kroppstemperatur. Da vil dyret også kunne søke skjul etter kortere tid og dermed være bedre beskyttet mot fiender. Drektige hunner og hunner med egg vil også lettere kunne oppnå gunstige temperaturer for utvikling av egg eller fostre. I tillegg vil også fordøyelsen kunne gå raskere dersom det er lettere å oppnå riktig kroppstemperatur.

At melanisme gir fordeler knyttet til temperaturregulering, burde tilsi at melanisme var vanligere i kalde strøk. Om forekomsten av melanisme varierer med regionale temperaturforhold, er noe av det vi ønsker å få svar på gjennom denne undersøkelsen.

Diskusjonen rundt forekomsten av melanisme hos hoggormen har foregått i ca. 40 år. Flere studier og eksperimenter er foretatt, særlig av svenske herpetologer. Resultatene av disse studiene er ikke entydige. Kort oppsummert kan man si at studiene i en viss grad støtter teorien om fordeler knyttet til temperaturregulering. Noen studier, men ikke alle, rapporterer at melanistiske dyr er større eller tyngre enn normalfargede. Hyppigere formering hos melanistiske hunner er også påvist. På den annen side er melanistiske dyr dårligere kamuflert og dermed mer utsatt for fiender. Dette gjelder særlig når dyrene beveger seg. Derfor er dødeligheten større for svarte hanner i paringstiden, når hannene søker gjennom terrenget på jakt etter hunner. Det er derfor ikke uvanlig at melanisme er mer utbredt blant hunner enn blant hanner i samme populasjon.

Andelen melanistiske individer i en slangepopulasjon kan variere mye fra sted til sted. Trolig er det flere faktorer enn bedret temperaturregulering og økt dødelighet på grunn av predasjon som påvirker forholdet. Forhåpentlig kan årets kartlegging bidra til å gi oss økt kunnskap om dette.

SØK OM KARTLEGGINGSMIDLER 2020

Zoologigruppa på kartleggingsleir i Voss 2019. Foto: Irene Elgtvedt 

 

Er du medlem i NZF og har et spennende kartleggingsprosjekt du ønsker å gjennomføre?

I samarbeid med medlemsforeningene lyser Sabima ut midler til kartlegging for 2020. Det kan blant annet søkes om støtte til dekning av reiseutgifter, kjøp av utstyr og kostnader til gjennomføring av mindre fagsamlinger. Prosjekter i regi av foreningen eller med tverrfaglig tilnærming vil kunne bli prioritert

 

Søknadsfristen er 15. april.

 

Har du spørsmål kan du kontakte kartleggingskoordinator Even Woldstad Hanssen i Sabima.

Mere informasjon og lenke til selve utlysningen finner du her.

 

Bli med å registrere overvintrende flaggermus 2020

Vil du bli med på registrering av overvintrende flaggermus? Årets aktiviteter for flaggermusinteresserte vil foregå 17. til 19. januar 2020. Program

Fredag 17. januar klokken 18:00: Bestemmelseskurs, faglig og sosial kveld

18:00 -21: 00 Pizza, te og kaffe, lynkurs i artsbestemmelse av flaggermus i dvale og innføring i registreringsmetodikk, foredrag

Sted: Mariboes gate 8, 0183 Oslo (Miljøhuset). Vi anbefaler å reise kollektivt, det finnes få parkeringsplasser i området. Nærmeste parkeringshus er Sentrum P-hus

Lørdag 18. januar klokken 10:00: Gruvetellinger på Grua

Grua: Fra Gjelleråsen blir det felles transport opp til Grua. Herfra er det ca. 30 (til 40) minutters gange på ski (ev. til fots) fra p-plassen opp til gruveåpningene. Det blir litt opp og ned inne i gruvene og det kan være en del vann i der, så regnbukse kan være gunstig (har man vadebukse er det veldig bra å ta det med).

Oppmøte: Bensinstasjon på Gjelleråsen, Carl Bergersens vei 1.

Søndag 19. januar klokken 10:00: Gruvetelling i Gruvelia, Nittedal

Fra oppmøtestedet kjører vi sammen til Aas gård og videre opp på Romeriksåsene. Bompenger 3x20 kroner. Ski, eventuelt truger, trengs for å komme opp til gruvene.

Gruvene er ikke egnet for barn.

Oppmøte: Bensinstasjon på Gjelleråsen, Carl Bergersens vei 1.

Man bør ta med:

- varme klær (rundt 0 grader i gruvene) som tåler å bli skitne

- gummistøvler; helst høye!

- lommelykt og/eller hodelykt + ekstra batterier

- mat og (varm) drikke

- hjelm om man har, ev. sykkelhjelm

- ski kan noen steder være kjekt (Grua)

Kontaktpersoner:

Irene Elgtvedt, NZF. Epost elgtvedt@zoologi.no Telefon 468 86 118

Kristoffer Bøhn, Sabima. Epost: kristoffer.bohn@sabima.no Telefon 976 19 211

 

Bindende påmelding ved epost til kontaktpersonene Det er også opprettet et Facebook-arrangement, se //www.facebook.com/events/485801192289755/, men den skal ikke brukes til påmelding.

Begrenset antall plasser lørdag og søndag.


Turene tar som regel det meste av dagens lyse timer, alt avhengig av
hvor mange vi er. Målet er å få et så godt som mulig tall på hvor
mange overvintrende flaggermus som befinner seg i gruvene, derfor går
vi grundig til verks :-)

 

Flaggermusnetter 2019

«Internasjonal flaggermusnatt» er et årlig arrangement der folk kan delta på en nattlig vandring med innlagt registrering av flaggermus ved hjelp av ultralyddetektor. Turledere vil informere om de ulike artene og deres levevis.

Arrangementet avholdes en rekke steder rundt om i landet. Flere steder blir det også holdt foredrag med bilder i forkant av den nattlige vandringen. Turene er svært populære, og hvert år er det flere hundre deltakere.

 


Arrangementssteder og oppmøtetider for flaggermusnatta i 2019:

Fredag 16. august kl. 20: Mæle gård, Stjørdal. Facebook-arrangement her

Fredag 16. august kl. 21: Meny på Teie, Færder. Kontakt Magne Flåten for ytterligere informasjon.

Fredag 23. august kl. 21: Østensjøvannet i Oslo. Mere informasjon her

Søndag 25. august kl. 21:30: Klokkerhagen i Rana. Facebook-arrangement her.

Velkommen til NZFs årsmøte 2019 på Jæren

Norsk Zoologisk Forening ønsker velkommen til årsmøtehelg på Orre i Klepp kommune på Jæren fra fredag 3. mai til søndag 5. mai.  Her er vi nær de store sanddyneområdene med spesielt dyre- og fugleliv. Det er selvsagt anledning til å delta bare på dagbasis. Deltakelse per person med overnatting og mat: 400 kroner.
Påmelding til årsmøtet, spørsmål om arrangementet eller informasjon om spesielle hensyn vi må ta knyttet til mat (allergier, vegetar etc) rettes til styremedlem Irene Elgtvedt innen 25. april på e-post adressen: elgtvedt@zoologi.no.

Vi legger opp til ekskursjoner i området, men som alltid på Vestlandet må vi være fleksible mht været.

Vi legger også opp til noen foredrag om kvelden (piggsvin, slettsnok og kanskje annet).

I Reveparken har vi leid et hus med plass til 12 personer (og flere soverom), men opsjon til flere hytter.

De som vil ha enkeltrom eller dele rom må gi beskjed om dette

Trenger du/dere skyss fra jernbane eller flyplass, gi beskjed (tid og flight nr), så skal vi ordne henting. Det er ikke greit å komme til Orre med kollektiv.

PROGRAM (med forbehold om endringer)

Fredag 3. mai

Ankomst Reveparken i løpet av ettermiddagen/kvelden. Eventuell grilling.

Lørdag 4. mai.

08:00-09:00: Felles frokost

09:00-14:00: Feltutflukt (detaljer foreløpig ikke fastsatt)

14:00-15:00: Felles lunsj

15:00-18.00 Årsmøte 2019 i Norsk Zoologisk Forening 

18.00-: Felles middag og sosial mingling

Søndag 5. mai.

08-10.00: Felles frokost

Feltutflukt på formiddagen (detaljer foreløpig ikke fastsatt)

13.00: Felles lunsj/middag før oppbrudd

Insektsjakt på fjorårets årsmøte i NZF. Foto: Mariken Kjøhl-Røsand

Saksdokumenter til årsmøtet:

Saksliste til årsmøtet i NZF 2019.pdf

Styrets årsberetning for 2018.pdf

Regnskap NORSK ZOOLOGISK FORENING 2018.pdf

Revisorberetning 2018 (legges ut senere)

Valgkomiteinnstilling NZF 2019.pdf

SØK OM KARTLEGGINGSMIDLER 2019

Er du medlem i NZF og har et spennende kartleggingsprosjekt du ønsker å gjennomføre?

I samarbeid med medlemsforeningene lyser Sabima ut midler til kartlegging for 2019. Det kan blant annet søkes om støtte til dekning av reiseutgifter, kjøp av utstyr og kostnader til gjennomføring av mindre fagsamlinger. Prosjekter i regi av foreningen eller med tverrfaglig tilnærming vil kunne bli prioritert

 

Søknadsfristen er 1. april. Har du spørsmål kan du kontakte kartleggingskoordinator Even Woldstad Hanssen i Sabima.

Mere informasjon og lenke til selve utlysningen finner du her.

 

WOW, strandmaurløve! Oj, hoggorm! Se, en sivhauk!

Noe for enhver smak på NZF årsmøte i Hvaler.

Årsmøtet til Norsk Zoologisk Forening ble arrangert på Hvaler i 2018. Medlemmer fra hele landet deltok. Våren hadde såvidt ankommet skjærgården i Østfold, og det ble gjennomført flere ekskursjoner i løpet av den ovale årsmøtehelga med flere interessante og spennende funn. 

 

Årsmøtedeltakere på jakt etter dagsommerfugler og andre seks- og flerbeinte arter på sandstranda Storesand i Hvaler. Foto: Asbjørn Lie (1) og Mariken Kjøhl-Røsand (2)

 

Det ble gjort funn av vårsilkebie (Colletes cunicularius). Denne biearten er litt mindre enn honningbia og henter pollen og nektar fra blomstrende selje og vier (Salix spp.). Flyr i april-mai og graver ut reir i sand. Arten tilhører familien Colletidae (korttungebier). Disse er solitære bier som bygger sine bol hver for seg. Foto: Arnstein Staverløkk

Den sjeldne strandmaurløven ble også funnet på Hvaler. Vi vet om bare 20 lokaliteter i Norge. Foto: Arnstein Staverløkk.

Vi har funnet et grevlinghi! Foto: Asbjørn Lie

Jan Ove Gjershaug, seniorforsker ved Norsk Institutt for Naturforskning, holdt kurs om humler for deltakerne. Her undersøkes insektslivet på ekskursjon. Foto: Arnstein Staverløkk

Herpetilekskursjon med ormeentusiast og turleder Kjeld Henrik Ophus Foto: Asbjørn Lie

Kartlegging i utvalgte områder - utlysning av midler 2018 - fortsatt mulig å søke

Vil du bidra til å øke kunnskapen om hvor sjeldne og rødlistede arter befinner seg? Og  være med på å kartlegge natur som er under press, som er dårlig kartlagt, og som kan være viktige leveområder for mange arter?

Sabima lyser ut midler til kartlegging av rødlistearter i utvalgte områder hvor vi vet lite om naturverdier og arter, og/  eller i områder som er under press. Prosjektet har spesiell fokus på å kartlegge arter i skog, kulturmark og langs vassdrag.

Medlemmer i Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF), Norsk entomologisk forening (NEF), Norsk Zoologisk Forening (NZF) og Norsk Botanisk Forening (NBF) er berettiget til å søke.

Det vil bli lagt ut flere kartleggingspakker utover våren. Kartleggingspakkene finner du på Sabima sine hjemmesider HER.

Bli med på et kunnskapsløft for artsmangfoldet vårt!

 

Velkommen til NZFs årsmøte 2018 i Hvaler

Norsk Zoologisk Forening ønsker velkommen til årsmøtehelg i Hvaler fra fredag 27.april til søndag 29.april. De som ønsker det kan bli med på et utvidet program frem til tirsdag 1.mai. Det er også anledning til å delta bare på enkeltdager.

Påmelding til årsmøtet, spørsmål om arrangementet eller informasjon om spesielle hensyn vi må ta knyttet til mat (allergier, vegetar etc) rettes til styreleder Per Ole Syvertsen innen 21.april på e-post adressen: leder@zoologi.no

Øykommunen Hvaler

 Foto: Mariken Kjøhl-Røsand

Med beliggenhet ytterst i Oslofjorden er Hvaler et spennende sted å besøke for zoologientusiaster av alle slag. Den unike skjærgårdsnaturen kan du lese mer om på nettsiden til Visit Hvaler. Blir du med på årsmøtehelga til NZF kan du bli bedre kjent med Norges alle første marine nasjonalpark, bli med på humle- og dagsommerfuglkurs i regi av SABIMA og NINA med tilhørende feltkurs, samt lære mer om fiskeørn og herpetiler. Det er også en ypperlig anledning til å bli bedre kjent med andre zoologi-interesserte i Norge!

Transport og overnatting

Årsmøtet avholdes ved Skjærhalden Sjøbuer, lokalisert ytterst på Hvaler i kommunesenteret Kirkøy (ikke Hvaler camping som oppgitt i skriv vedlagt Fauna). Fra sentrum av Fredrikstad er det ca. 30 km til Skjærhalden, som er kommunesenteret i Hvaler. Det tar rundt en halv time med bil, med en bompassering (kr. 25). Sjøbuene har adresse Vadbenken 14 og ligger ved siden av båthavna. Innkvartering i hytter/rom på stedet, eller ved andre fasiliteter i distriktet (f.eks. hotell i Fredrikstad) for de som ønsker det. Ved påmelding må det oppgis hvilke netter man ønsker å overnatte på stedet.

Mer informasjon om transport til Hvaler finner du HER.

Priser

Det er forhåndsbestilt sengeplass for inntil 30 personer. Vi må bekrefte antallet en uke før ankomst, så det er avgjørende med forhåndspåmeldinger for de som skal overnatte. Det er to senger på hvert rom. Enkeltrom kan trolig skaffes mot et prispåslag. NZF vil avkreve en deltakeravgift på kr. 325,- pr. natt for boende deltakere. Denne blir innkrevd etterskuddsvis ved utsendelse av faktura. En representant for hvert lokallag vil få reise og opphold dekket av foreningen.

Den enkelte må også selv besørge/betale for sengetøy, 200 per sett.

PROGRAM (med forbehold om endringer)

Fredag 27. april

Ankomst Skjærhalden sjøbuer i løpet av ettermiddagen/kvelden. Mingling og grilling.

Lørdag 28. april.

08-09.00: Felles frokost (tidspunkt?)

10.00: Besøkssenter nasjonalpark Ytre Hvaler i Skjærhalden på Kirkøy åpner. Filmvisning og utstilling.

10.30-12.00: De som ønsker kan delta på kurs (foredrag) om identifikasjon av humler og dagsommerfugler samme sted kl. 10:30-12:00. Kurset er et samarbeid mellom Sabima og NINA, og NZFs årsmøte er invitert med. Deltakelse er gratis. Etter lunchpausen fortsetter kurset med en feltutflukt til Storesand på Kirkøy til cirka kl.16.00 (med værforbehold).

OBS: HUMLE- OG SOMMERFUGLKURSET KREVER PÅMELDING.

Send din påmelding til: kristoffer.bohn@sabima.no

  
  Foto: Mariken Kjøhl-Røsand

12-13.00: Felles lunch på Big Fish Cafe

For de som ikke vil delta på kurset arrangeres det i stedet en tur for å oppleve fuglelivet på Hvalerøyene etter lunch. NB! Vi er avhengig av at det er tilstrekkelig med plasser i privatbiler.

18.00-: Felles middag og sosial mingling

Søndag 29. april.

08-10.00: Felles frokost

Feltutflukt på formiddagen (detaljer foreløpig ikke fastsatt).

13.00: Felles lunch/middag

15-18.00 Årsmøte 2018 i Norsk Zoologisk Forening i konferansesalen på Skjærhalden.

18-19.00 Rune Aae, Høgskolen i Østfold: Foredrag om arbeid med fiskeørn i Østfold.

 

I og med at 1. mai i år faller på en tirsdag og det derfor åpner seg muligheter for en langhelg, vil det bli lagt opp til feltaktiviteter disse to dagene. 

Mandag 30. april

Kartlegging av bestanden av hoggorm ved Kurefjorden i Rygge på 
morgenen/formiddagen. Vi bruker mye av dagen på å lete etter orm ute på 
"sommerbeite", dette for å samle inn data til et prosjekt turleder Kjeld 
Henrik Ophus har.
På ettermiddagen besøker vi private dammer på Tornes i Fredrikstad for å 
se etter storsalamander.

Tirsdag 1.mai
 

På morgenen/formiddagen tas det sikte på en tur til Strømstad for å se etter sandfirfisle, en art som ikke er kjent fra Norge. På ettermiddagen er målet å finne spissnutefrosk i Fredrikstad.

Saksdokumenter til årsmøtet

Saksliste årsmøte 2018

Styrets årsberetning for 2017.pdf

Totalregnskap NZF 2017.PDF og Revisorberetning 2017.pdf

Valgkomiteinnstilling NZF 2018

Zoologisk helg med artsjakt

Norsk Zoologisk Forening arrangerer zoologisk helg med base i Risleviga på Flekkerøya i Kristiansand 1-3.juni 2018.

Arrangementet er et samarbeid mellom hovedforeningen og Sørlandsavdelingen. Lokallaget har meldt seg på ARTSJAKTEN i regi av SABIMA som er 2. juni. Tanken er at vi i løpet av lørdagen skal registrere så mange arter som mulig. Det er ingen begrensninger på artsgrupper, men zoologien omfatter jo veldig mye!

Risleviga er kjent for mange sjeldne insekter, spesielt blomsterfluer. Stedet ligger ved havet, så det kan derfor være aktuelt med marin kartlegging med strandnot og bunnskrape.

Foto: Asbjørn Lie

For de som er interessert i herpetiler er det gode muligheter for å finne slettsnok (blant annet i Risleviga) og vi kjenner til mange andre gode lokaliteter!

 

Slettsnok. Foto: Nils Arnt Nilsen

Vi leier et gammelt hus med plass til rundt 8 overnattingsgjester, så det er derfor viktig å melde seg på tidlig om du ønsker overnatting.

Program

Oppmøte: Fredag 1. juni kl. 17:00. Vi er fleksible, så ta kontakt, det er også mulig å bli med etter eget ønske.

Overnatting: Det er plass til 8 overnattingsgjester, men ved stor interesse er det mulig å flytte til større lokaler.

Transport: Det er en stor parkeringsplass i Risleviga som ligger like i kanten av Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. Ta kontakt dersom du trenger transport lokalt.

Mat: Felles måltider, men det krever påmelding

Påmelding: Hvis du trenger overnatting er påmeldingsfristen: 15.mai. Dagsbesøk: 28. mai (dersom du skal være med på felles måltid). Det gjelder å være tidlig ut spesielt for overnattingsgjester.

Artsjakten, 2. juni. Ulike temaer tilpasset egne interesser. Herpetiler, pattedyr, fugl, insekter, fisk, marine organismer.

Påmelding til Ann-Elin Synnes: annelin2k@gmail.com eller Asbjørn Lie: asbjorn.lie@uia.no

 

KARTLEGGINGSMIDLER FRA SABIMA 2018

Er du medlem i NZF og har et spennende kartleggingsprosjekt du ønsker å gjennomføre?

I samarbeid med medlemsforeningene lyser Sabima nå ut midler til kartlegging for 2018. Det kan blant annet søkes om støtte til dekning av reiseutgifter, kjøp av utstyr og kostnader til gjennomføring av mindre fagsamlinger.

Søknadsfristen er 1. april. Har du spørsmål kan du kontakte kartleggingskoordinator Even Woldstad Hanssen i Sabima.

Mere informasjon og lenke til selve utlysningen finner du her.

Foto: Jan Seland

Bli med på flaggermusnatt

Flaggermusgruppa i NZF arrangerer flaggermusnetter i løpet av august og septmeber.
 
Dette er vår aller mest populære aktivitet, og hvert år er flere hundre med på turene.
 
Sjekk våre informasjonssider om det er et arrangement i nærheten av deg.

 

Rovdyr i Norge

Av Irene Elgtvedt. Sunday 27 August 2017 – varighet 1 time og 30 minutter
   
 

Visste du at jervens unger er hvite når de blir født? Eller at en bjørn kan spise hele 90 liter blåbær på en dag? Dette og mye mer kan du lære når Bjørn Henrik fra Besøkssenter Rovdyr kommer til Uhørt, søndag 27. august!

Uhørt er en kulturscene og cafè i Torggata 11, der kan du bestille deg noe godt i baren mens du lærer noe nytt om våre fire store rovdyr i Norge. 

Bjørn Henrik Stavdal Johansen, jobber i Bjørneparken rovdyrsenter og kommer for å fortelle medlemmer og andre nysgjerrige gjester om de fire store rovdyra i norsk natur – bjørn, ulv, jerv og gaupe.

Norsk Zoologisk Forening (lokallag Oslo og Akershus) inviterer til et annerledes og underholdende foredrag om rovdyr i Norge.

Bli med NZFs sjøpattedyrgruppe til Svalbard i sommer

Tid: 31. juli – 7. august 2017.

Turledere: Asbjørn Lie, Bård Bredesen

Hvalross Foto: Bård Bredesen

Deltagerene på turen ordner selv med reise til og fra. Vi har reservert en del overnattingsplasser, så ta kontakt angående dette.

Formålet med turen er å oppleve og lære om sjøpattedyr og naturen på Svalbard, og å knytte kontakter med likesinnede.

Turer: Det er mulighet for å bli med på minst to båtturer – en hvalrosstur med lukket ribb (går hver dag) og minst en hvaltur (går bare tirsdager og torsdager). Vi vil også leie bil og bruke tid i Longyearbyen.

Antall detakere: 13 Påmelding til asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no

For mer informasjon sende e-post eller send SMS til 97064081 (Asbjørn)

NY RAPPORT OM FLAGGERMUS I NZFs RAPPORT-SERIE

I Norsk Zoologisk Forenings rapportserie foreligger det nå en ny rapport (Rapport 15).
Den presenterer resultatene av kartleggingsarbeid på flaggermus i Hordaland fra 1990-tallet til 2016, utført av NZF og enkeltpersoner. Tilgjengelig eldre informasjon er også inkludert.
Både Fylkesmannen i Hordaland, Miljødirektoratet/Direktoratet for naturforvaltning og Voss kommune har bidratt til finansiering av feltarbeidene. Rapporten er gratis.

KARTLEGGINGSMIDLER FRA SABIMA 2017

Er du medlem i NZF og har et spennende kartleggingsprosjekt du ønsker å gjennomføre?

I samarbeid med medlemsforeningene lyser Sabima nå ut midler til kartlegging for 2017. Det kan blant annet søkes om støtte til dekning av reiseutgifter, kjøp av utstyr og kostnader til gjennomføring av mindre fagsamlinger.

Søknadsfristen er 1. april. Har du spørsmål kan du kontakte kartleggingskoordinator Kristoffer Bøhn i SABIMA.

Utlysningen finner du her: Kartleggingsmidler Sabima 2017

Foto: Jan Seland

NZFs årsmøtehelg 2017 var på Randøya i Kristiansand

Program, saksliste og årsmøtepapirer er nå tilgjengelig i Arkivet.

Årsmøtet 2017 ble holdt på Randøya i Kristiansand kommune helga 28.-30. april med Sørlandsavdelingen som vertskap og lokal arrangør. Avdelingen besørget skyss til og fra øya. For informasjon om Randøya, praktiske opplysninger rundt påmelding, transport og helgas feltaktiviteter, se omtale i Fauna nr. 2, 2016 (som nylig har nådd medlemmene) og avdelingens blogg (//zoologisk.blogspot.no/).

Selve årsmøtet var på ettermiddagen lørdag 29. april. Årsmøtedokumentene er tilgjengelige nedenfor (revisormeldingen vil følge seinere, og styrets budsjettforslag framlegges i møtet).

En aktiv årsmøtehelg i Sørlandsskjærgården, hvor valgkomiteens forslag gikk gjennom uten endringer.                                                                                            Foto: Hilde Skiffard

Marin kartleggingshelg i Kristiansand 21.- 23. oktober 2016

I samarbeid med lokallaget arrangerer NZF ei marin kartleggingshelg på Østre Randøya øst i Kristiansand. Det er kort frist og litt usikkert med været. Men har du lyst til å bli med så ta kontakt med Asbjørn Lie, asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no eller send en SMS til 97064081.

Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Norsk Botanisk Forening ved lokallaget Agder botaniske forening, som fokuserer på pøbelplanter i strandsonen. I dette tilfellet rynkerose og platanlønn. I tillegg til stillehavsøster som er fine å bekjempe ved innsamling og bruk som mat!

Mer detaljer om dette finner du på bloggen til NZF, Sørlandsavdelingen: //zoologisk.blogspot.no/2016/10/marin-kartleggingshelg-og-pbelplanter.html

Da sees vi kanskje i Kristiansand i helga!?

 

Ny forskrift om jakt- og fangstider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2017 - 31. mars 2022 er på høring.

Storskarv og da den nordlige underarten er i sterk tilbakegang. Mange mener det er for mye skarv, men kanskje det ikke står så bra til likevel. Det er foreslått jakt på svarttrost og måltrost. Rypene er i tilbakegang og vurdert som truet, det samme gjelder svartand som også er en truet art. Les mer om dette i vår høringsuttalelse som du finner nedenfor.

Norsk zoologisk forening har bidratt med et høringsvar som du finner i PDF-en under.

 

Høringssvar_forskrift_jakt- og fangsttider 2017-2022_NZF (1).pdf

 

 

Velkommen til BIO-konferansen 2016: Naturlige løsninger!

Dette er årets konferanse for alle som jobber med, eller er opptatt av, å ta bedre vare på natur. Til konferansen kommer forskere, journalister og biologer for å fortelle oss hvordan natur på sitt finurlige og effektive vis gir oss økosystemtjenester. Her får du både fakta og gode historier om hvorfor jobben vi gjør er viktig, og du møter andre som jobber for naturmangfold.

Redusert pris for NZF-medlemmer!

Les mer om konferansen på Sabimas hjemmesider.

Bli med på høstens flaggermusvandringer

Også i år vil flaggermusgruppa i NZF arrangere flaggermusnetter i løpet av august og septmeber.
 
Dette er vår aller mest populære aktivitet, og hvert år er flere hundre med på turene.
 
Følg med i kalenderen og på våre informasjonssider. Flere arrangementer er allerede klare og flere kommer til.

 

Bli med på SABIMAs fellesturer 2016

Programmet for SABIMAs felles kartleggingsturer er klart. Fellesturene er tverrfaglige treff hvor vi kartlegger innenfor mange artsgrupper på aktuelle lokaliteter. Her vil du møte dyktige kartleggere, og det vil være gode muligheter for både å lære og lære bort.

Du kan nå også melde deg på marinsamling i Drøbak 26.-28. august som NZF er med å arrangere.

Mer informasjon på SABIMAs hjemmesider.

Velkommen til NZFs årsmøtehelg ved Nordre Øyeren, Akershus fylke 29.april -1. mai, 2016

Bilde tatt av Øystein SøbyeNordre Øyeren naturreservat er Nord-Europas største innlandsdelta, og er et fantastisk naturområde og en vannbotanisk perle i Fet, Skedsmo, Rælingen og Enebakk kommuner i Akershus fylke. Her finnes det største antallet ulike ferskvannsfiskearter i hele Norge og over 350 karplanter. Fuglelivet begynner å myldre på denne tiden av året, og NØ har siden 1985 hatt status som ramsarområde på grunn av sin betydning for trekkfugler.  Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren ligger i utkanten av reservatet og byr på en omvisningen i naturskjønne omgivelser like ved Fetsund Lenser i Fet kommune.

Program med detaljer, årsmøtepapirer og andre papirer ligger på foreningens arkiv.

3000 kroner i premie! Gratis deltaking!

Få sjansen til å vinne gavekort på 3000 kroner hos Natur og Fritid!
Betal medlemsavgiften for 2016 med kort, så er du med!
(Svært få har pleid å bruke kort hittil, så her er sjansene kjempehøye!)
Vinneren trekkes på årsmøtet blant de som har klart å betale kontingenten innen årsmøtets begynnelse, så betal så raskt som mulig. Vinneren kunngjøres i neste Fauna og på vår hjemmeside.

Bakgrunnen for dette er at det er svært dyrt for oss å generere fakturaer og sende fakturaene kanskje med post til dere, og så behandle dette i ettertid for å se hvem som har betalt.

De medlemmene og abonnentene som er enten livsvarige medlemmer eller betaler med kort, koster oss omtrent ingenting ekstra. Den besparelsen vil vi gjerne dele med dere.

For å betale med kort må du først ha registrert din e-postadresse hos oss.

Ingen e-postadresse registrert

Jeg tar først utgangspunkt i at du ikke har registrert din e-postadresse, da skal du gjøre følgende:

  1. Du ser på denne siden en grønn boks helt oppe til høyre. Skriv inn ditt medlems- /abonnentnummer og din e-postadresse i feltene der.
  2. Klikk på knappen «OK». Om medlemsnummeret gjenkjennes, vises informasjon om medlemstypen som skal betales, samt ditt postnummer og poststed.
  3. Godkjenn ved å klikke på knappen «Betal». Du kommer da til en sikker betalingsside hos Netaxept (Nets).
  4. Utfør betalingen ved å oppgi informasjon fra ditt betalingskort, og følg anvisningene der videre.

Når du har betalt er du med i trekningen!
Hvis du regner med å ville være medlem i minst 15 år fremover, vil det lønne seg for deg å bli Livsvarig medlem, da er du også med i trekningen.

Vi har din e-postadresse

Da kan du logge inn og betale direkte:
Hvis du har passordet ditt også, logger du bare inn og går til Medlemskap og Betal med kort.

Har du ikke passordet trykker du på Logg inn og velger Send passord.
Passordet sendes da til din e-postadresse, og du kan logge inn og betale etter forklaringen over.

Får du problemer med noe av dette, er hjelpen å sende en e-post til medlem@zoologi.no.

Om NZFs sjøpattedyrgruppe

Helgen 6. - 8. november 2015 ble sjøpattedyrgruppa til Norsk Zoologisk Forening stiftet.

Nå har gruppen også fått sin egen plass på nettsidene til NZF.

Tromsø var et naturlig møtested, siden store mengder knølhval og spekkhoggere har fulgt silda inn til kysten av Troms de siste fire høstene, og det her finnes et betydelig forskningsmiljø på sjøpattedyr.

25 pattedyrinteresserte kunne derfor glede seg over heftige hvalturer på dagtid og innholdsrike kveldsseminarer om bl.a. artsbestemmelse og levevis til disse majestetiske skapningene. Vi var heldige og fikk lære av kapasiteter på området. En stor takk til alle som bidro.

Presentasjoner fra samlingen (flere kommer):

Ana Sofia Aniceto: Hvaler i Nord-Norge om vinteren

Bildet viser ett av de mange høydepunktene under sjøpattedyrsamlingen - to knølhvaler som glefser i seg store mengder sild.

Feltherpetologisk tur til Skåne og Bornholm
2.-6. juni 2016

Har du lyst til å være med?
Se mer om påmelding og program på

Sørlandsavdelingens blogg

Bli med å registrere overvintrende flaggermus

Vil du lære mere om flaggermus og bli med på registrering av overvintrende flaggermus? Årets aktiviteter for flaggermusinteresserte vil foregå helgen 22. til 24. januar 2016. Program:
 
Fredag 22. januar: Kurs i artsbestemmelse av flaggermus i dvale, sosial kveld med foredrag og pizza.

Lørdag 23. januar: Tellinger i Lier og på Grua

Søndag 24. januar: Tellinger i koboltgruvene på Modum (Blaafarveværket).

Detaljert program:FLAGGERMUSVINTER 2016

Foto: Kristoffer Bøhn

Annet oppmøtested en de angitte kan avtales om man bor
nærmere.

Man bør ta med varme klær (rundt 0 grader i gruvene), (høye)
gummistøvler, lommelykt og/eller hodelykt, mat og (varm) drikke.

 

Ønsker du å være med på på noen av aktivitetene, send en e-post til Kristoffer Bøhn, SABIMA


Turene tar som regel det meste av dagens lyse timer, alt avhengig av
hvor mange vi er. Målet er å få et så godt som mulig tall på hvor
mange overvintrende flaggermus som befinner seg i gruvene, derfor går
vi grundig til verks :-)

 

Ny gruppe for marine pattedyr i NZF

Vi planlegger å etablere en gruppe for marine pattedyr i NZF og inviterer alle interesserte til å være med på en "stiftelseshelg" i Tromsø fra 6. til 8. november. Vi håper hvalene har inntatt fjordene ved byen til da, slik de har gjort de siste årene. Det vil bli arrangert båtturer, holdt foredrag og presentert bilder og filmer med hval som tema. Program og informasjon om påmelding finner du her:

Program sjøpattedyrhelg  i Tromsø

Se også bloggen til NZF Sørlandsavdelingen.  

 

Foto: Asbjørn Lie

Eldre Fauna til gratis nedlasting!

Eldre FaunaNå kan du lese gamle Fauna på den plattform du ønsker! Bare gå til Eldre utgaver og last ned som PDF. Du kan også se forsidene og innholdsfortegnelsene før du laster ned, om du ønsker det.

Teksten i heftene er søkbare, og du kan lage utdrag av teksten og kopiere til andre formater om du ønsker det.

Gjengivelse og ettertrykk av Fauna er ønskelig og tillatt når kilde oppgis. Regler for dette er nærmere angitt i starten av hvert hefte.

Vi har begynt skanningen med de eldste heftene. Foreløpig har vi lagt ut alle fra starten i 1948 og til og med 1986. og vi legger ut etter hvert som vi blir ferdige. De aller nyeste heftene kan du ikke laste ned teksten til med en gang, men de blir lagt ut etterhvert.

Referat fra årets flaggermusvandringer

Også i år har flaggermusgruppa i NZF arrangert flaggermusnetter. Dette er vår aller mest populære aktivitet, og også i år var flere hundre med på turene. Her er referatet fra årets turer:
REFERAT FLAGGERMUSNETTER 2015
 
Se også våre informasjonssider.
 
For øvrig er også kongefamilien interesserte i flaggermus, og tar godt vare på dem ved Skaugum, se her.

Er du klar for feltsesongen?

Bli med på SABIMAs fellesturer 2015

SABIMAs fellesturer er tverrfaglige treff hvor vi kartlegger innenfor mange artsgrupper på aktuelle lokaliteter. Her vil du møte dyktige kartleggere, og det vil være gode muligheter for både å lære og lære bort.

Mer informasjon på SABIMAs hjemmesider.

Velkommen til SABIMA-seminaret 2015

Bli med på et kunnskapsløft for naturen 21.-22. mars i Oslo

En helg full av faglig påfyll og sosialt samvær for alle medlemmer av SABIMAs foreninger!

kunnskapsløft for naturen / myr / et skråblikk på naturen / å stanse tapet av biomangfold / hva er verdifull natur? / naturpolitikk anno 2015

Ola Elvestuen, Venstre / Anne Sverdrup-Thygeson, Professor NMBU / SABIMAs ansatte holder innlegg / Flere navn kommer!

Plenumforedrag, diskusjon, inspirasjon, natur og nye bekjentskap.

Tid: Lørdag 21.-søndag 22. mars Sted: Scandic hotell Helsfyr, Oslo

Begrenset antall plasser, så meld deg på nå!

Påmelding

Facebook

Program

Håper vi sees!

Årsmøtet i NZF 2015 ble holdt på Jomfruland

Årsmøtet 2015 ble i år holdt ved Øitangen Feriested nord på Jomfruland i Telemarkskjærgården lørdag 2. mai.

                                      

Årsmøtepapirer, referat og andre papirer ligger på foreningens arkiv.

Vi hadde forhåndsbestilt en del overnattingsplasser ved Øitangen Feriested. Siden den valgte helga var en langhelg var det anledning til å ankomme øya allerede torsdag 30. april. Øitangen Feriested er nærmeste nabo til Jomfruland Fuglestasjon. Det var derfor naturlig at fugleobservasjoner og fangst og ringmerking av fugler ble en del av aktivitetsprogrammet. I tillegg la vi vekt på flaggermus og insekter.

Jomfruland er omtrent 7 km lang, mens øyas største bredde bare er om lag 1 km. Nær Øitangen ligger Jomfruland landskapsområde med flott kulturlandskap og eike- og hasselskog, mens Skadden naturreservat lengst sør på øya huser en større rullesteinsvoll hvor det hekker noe sjøfugl (ferdselsforbud fra 15. april). Trekkende fugler og et rikt insektliv er å finne over hele øya.

Vellykket møte på Jomfruland i de tidlige maidagene!

Flaggermusgruppens program for vinteren er klart

Vil du lære mere om flaggermus og bli med på registrering av overvintrende flaggermus? Årets aktiviteter for flaggermusinteresserte vil foregå rundt helgen 23. til 25. januar 2015. Datoene er som følger:
 
Fredag 23. januar: Kurs i artsbestemmelse av flaggermus i dvale, sosial kveld med foredrag og pizza.

Lørdag 24. januar: Tellinger i Lier og på Grua

Søndag 25. januar: Tellinger i koboltgruvene på Modum (Blaafarveværket).

Detaljert program:FLAGGERMUSVINTER 2015.pdf

Annet oppmøtested en de angitte kan avtales om man bor
nærmere.

Man bør ta med varme klær (rundt 0 grader i gruvene), (høye)
gummistøvler, lommelykt og/eller hodelykt, mat og (varm) drikke.

 

Foto: Silje Rekdal

Ønsker du å være med på på noen av aktivitetene, send en e-post til Kristoffer Bøhn, SABIMA

Turene tar som regel det meste av dagens lyse timer, alt avhengig av
hvor mange vi er. Målet er å få et så godt som mulig tall på hvor
mange overvintrende flaggermus som befinner seg i gruvene, derfor går
vi grundig til verks :-)

 

Velkommen til Antonio Poléo som ny redaktør av Fauna

Antonio Poléo tar over som redaktør av NZFs tidsskrift Fauna. Antonio kjenner NZF og Fauna godt, blant annet som foreningens leder i flere år, styremedlem og medlem av Faunas redaksjonskomité. Han tar over oppgaven etter Christian Steel, som har vært redaktør i hele 15 år.

Mer informasjon om redaktørskiftet kommer i neste nummer av Fauna.

Når nettene blir lange …

… legger mange merke til at de har fått mus i hus.
Noen av dem er husmus og i Norge har vi to typer! 

Vi vil gjerne ha hjelp til kartleggingen, les mer …

25 nordiske miljøorganisasjoner krever felles redningsaksjon for ulven

Av Kjell Isaksen. Publisert Wednesday 21 November 2012
   
 

Statsministrene i Norge, Sverige og Finland blir nå bedt om å beskytte den utrydningstruede ulven. Norsk Zoologisk Forening og 24 andre nordiske miljøorganisasjoner har signert et felles opprop på vegne av 800 000 støttespillere.

En samlet nordisk miljøbevegelse krever at Jens Stoltenberg, Fredrik Reinfeldt og Jyrki Katainen blir enige om en felles forvaltning av store rovdyr i de nordiske landene. Situasjonen for ulven i Norge blir beskrevet som spesielt prekær. Kun 3 ulveflokker har lov til å føde ulvevalper på norsk side, mens 20 flokker har liknende tillatelse på svensk side. Onsdag 21. november skal Norge og Sverige diskutere grenseulvens skjebne. Det er første gang siden 1989 at nordiske miljøorganisasjoner på denne måten står sammen om én sak.

Pressemelding: 25 nordiske miljøorganisasjoner krever felles redningsaksjon for ulven

Brev til statsministrene i Norge, Sverige og Finland

Ulv på myr i Finland. Foto: Tine Marie Hagelin, WWF-Norge.

Nye nettsider

Dette er de nye nettsidene til Norsk Zoologisk Forening, som nettopp er lansert. Det gjenstår en del arbeid med å fylle nettstedet med innhold, noe som vil bli gjort fortløpende av foreningens styre og nettansvarlig.

Har du forslag til forbedringer eller vil melde fra om en feil, kontakt en av våre nettredaktører Kristoffer Bøhn, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth .

Bli med å registrere overvintrende flaggermus

Vil du bli med på registrering av overvintrende flaggermus? Årets aktiviteter for flaggermusinteresserte vil foregå 19. og 20. januar 2019. Program

Lørdag 19. januar klokken 10:00: Gruvetellinger på Grua

Fra Gjelleråsen blir det felles transport opp til Grua. Herfra er det ca. 30 (til 40) minutters gange på ski (ev. til fots) fra p-plassen opp til gruveåpningene. Det blir litt opp og ned inne i gruvene og det kan være en del vann i der, så regnbukse kan være gunstig (har man vadebukse er det veldig bra å ta det med). Oppmøte: Bensinstasjon på Gjelleråsen, Carl Bergersens vei 1.

Søndag 20. januar klokken 10:00: Gruvetelling i Gruvelia, Nittedal

Fra oppmøtestedet kjører vi sammen til Aas gård og videre opp på Romeriksåsene. Bompenger 3x20 kroner. Ski, eventuelt truger, trengs for å komme opp til gruvene.

Gruvene er ikke egnet for barn.

Oppmøte: Bensinstasjon på Gjelleråsen, Carl Bergersens vei 1.

Man bør ta med:

- varme klær (rundt 0 grader i gruvene) som tåler å bli skitne

- gummistøvler; helst høye!

- lommelykt og/eller hodelykt + ekstra batterier

- mat og (varm) drikke

- hjelm om man har, ev. sykkelhjelm

Kontaktperson og påmelding:

Kristoffer Bøhn, Sabima. E-post: kristoffer.bohn@sabima.no. Telefon 976 19 211


Turene tar som regel det meste av dagens lyse timer, alt avhengig av
hvor mange vi er. Målet er å få et så godt som mulig tall på hvor
mange overvintrende flaggermus som befinner seg i gruvene, derfor går
vi grundig til verks :-)

 

Referat flaggermusnetter 2018

Da er referatene fra årets turer lagt ut:
 
REFERAT FLAGGERMUSNETTER 2018

Bli med på flaggermusnatt 2018

Flaggermusgruppa i NZF arrangerer flaggermusnetter i løpet av august og septmeber.
 
Dette er vår aller mest populære aktivitet, og hvert år er flere hundre med på turene.
 
Sjekk vår oversikt over flaggermusnetter 2018
eller våre informasjonssider om det er et arrangement i nærheten av deg.

 

Bli med å registrere overvintrende flaggermus

Vil du lære mere om flaggermus og bli med på registrering av overvintrende flaggermus? Årets aktiviteter for flaggermus-interesserte vil foregå helgen 19. til 21. januar 2018.

Program:
Fredag 19. januar: Kurs i artsbestemmelse av flaggermus i dvale, foredrag og sosial kveld med foredrag og pizza hos Sabima.

Lørdag 20. januar: Tellinger i Lier og på Grua

Søndag 21. januar: Tellinger i Gruvelia

Detaljert program: FLAGGERMUSVINTER 2018

Foto: Kristoffer Bøhn

Foredragenene blir:

- Scandbat: Erfaringer med peiling av flaggermus i Nittedal ved Kristian Kristiansen og Rune Sørås.

- Flaggermusmottak: Yngling av nordflaggermus to år etter frislipp ved Jeroen van der Kooij.

Påmelding: Send en e-post til Kristoffer Bøhn, Sabima

Annet oppmøtested en de angitte kan avtales om man bor nærmere.

Man bør ta med varme klær (rundt 0 grader i gruvene), (høye) gummistøvler, lommelykt og/eller hodelykt, mat og (varm) drikke.

Turene tar som regel det meste av dagens lyse timer, alt avhengig av hvor mange vi er. Målet er å få et så godt som mulig tall på hvor mange overvintrende flaggermus som befinner seg i gruvene, derfor går vi grundig til verks :-)

Zoologisk helg i NZF helga 8.-10. desember 2017

Dette blir et felles arrangement med Hovedstyret og Sørlandsavdelingen.

Det nærmer seg jul så det blir julebord på lørdagskvelden med pinnekjøtt som hovedrett.

Vi har ikke noe fastsatt program, men ideen er at de som blir med bidrar med billedvisninger, små foredrag og feltaktiviteter. Hva dette blir konkret er litt væravhengig. Vi har leid et hus i Risleviga like ved Oksøy - Ryvingen Landskapsvernområde nesten helt i sjøkanten. Litt marin kartlegging ved kastenot er en mulighet.

Ann-Elin Synnes som forsker på kysttorsk vil holde et lite foredrag med det som tema, og det er mange dyktige fotografer i miljøet!

Har du lyst til å bli ta kontakt med Asbjørn Lie på asbjorn.lie@uia.no eller send SMS til 97064081

Da hører vi fra deg!

Åtte grunner til at regjeringen IKKE burde tillate mer vannscooter-kjøring

18 friluftsorganisasjoner protesterer i Aftenposten

Bli med å registrere overvintrende flaggermus

Vil du lære mere om flaggermus og bli med på registrering av overvintrende flaggermus? Årets aktiviteter for flaggermusinteresserte vil foregå 20. og 22. januar 2017.

Hold av helgen allerede nå!

Program:

Fredag 20. januar: Fagkveld med foredrag og kurs i artsbestemmelse av flaggermus i dvale.

Lørdag 21. januar: Tellinger i Lier og på Grua

Søndag 22. januar: Tellinger i Gruvelia, Romeriksåsene

Foto: Kristoffer Bøhn                                       Mer informasjon her: FLAGGERMUSVINTER 2017

Har du spørsmål, send en e-post til Kristoffer Bøhn, SABIMA

 

 

Krypdyr- og amfibietur til Østfold!

Det blir tur med NZF og Feltherpetologisk Forum til Østfold og i grenseområdene mot Sverige i helga  29. mai – 31. mai 2015.

Sandfirfisle

 Sandfirfisle fotografert nær grensa til Norge, men altså i Sverige.

Det blir litt tid til samtaler, kanskje foredrag, men ellers er hovedsaken en dags/natt-tur (lørdag) til Strömstadområdet og Smögen i Båhuslän (Sverige) for å se på sandfirfisler og strandpadder!
Fredag vil noen av oss (så mange som mulig?) se på en «kontroversiell» salamanderdam på Kråkerøy i Fredrikstad. Søndag blir det nok også en del dambesøk. Detaljene er ennå ikke i boks.

 

Strandpadde, et annStrandpaddeet eksotisk innslag som enda ikke er funnet i Norge - men veldig nær grensa mot Østfold.

De flotte bildene av sandfirfisle og strandpadde er tatt av Kjeld Henrik Ophus, som også blir med på turen som guide og kjentmann.

Overnattinga blir på en campingplass enten ved Kornsjø eller i Enningdal, ikke langt fra Svenskegrensa.

Detaljene kommer senere. Dette er bare et foreløpig varsel, sier Dag Dolmen.

Ta kontakt på e-post: asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no eller telefon: 97064081.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Kristoffer Bøhn, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp