Fauna

Fauna er Norsk Zoologisk Forenings tidsskrift og publiserer artikler, nyheter og andre bidrag knyttet til zoologi. Det første nummeret kom ut i 1948, og NZF har gjennom Fauna siden trofast brakt zoologisk stoff til både amatører og fagmiljø i Norge. Tidsskriftet sendes to-fire ganger i året til alle medlemmer og abonnenter, samt enkelte biblioteker.

Både fagzoologer og amatører oppfordres til å sende inn stoff. Redaksjonen kan bistå med råd og hjelp ved utforming av manuskripter. Forespørsler, stoff og illustrasjoner sendes til vår nye redaktør Ingrid Tangvik, fauna@nzf.no.
Ettertrykk fra Fauna er ønskelig og tillatt, såfremt kilde oppgis. Ved ettertrykk av fotografier og andre illustrasjoner må det innhentes tillatelse fra redaktør og fotograf/tegner på forhånd.

Fauna trykkes normalt i et opplag på  1 200 eksemplarer.

Se tidligere utgivelser