Norsk Zoologisk Forening

Om oss

NZF ble stiftet i 1946, og er den eneste foreningen i Norge som er opptatt av alle dyregrupper, fra insekter og krepsdyr til pattedyr og fugler. Foreningen er åpen for alle som er interessert i zoologi – både amatører og fagfolk. Våre viktigste arbeidsoppgaver er å spre informasjon om dyrelivet og arbeide for vern av den ville faunaen og dens leveområder.

Vedtektene til NZF kan du finne her.

Foreningen har i dag omtrent tusen medlemmer, og utgir tidsskriftet Fauna to til fire hefter hvert år.

Hovedaktivitetene til foreningen foregår i Oslo, Ås (ved NMBU), Kristiansand, Stavanger og Rana – der hvert sted har sitt lokallag.
Dyregrupper det har jobbet mest med er flaggermus og herptiler.

Foreningens formål er å

– Verne om naturen, og i særdeleshet om dyrelivet og dets livsgrunnlag.
– Fremme interessen for og å bedre kjennskapet til dyrelivet og artenes livsmiljø.

– Stimulere til ulike zoologiske undersøkelser og aktiviteter.
– Fremme zoologisk forskning og undervisning.
– Være bindeledd mellom landets zoologi-interesserte.Styret og ansatte

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med vårt styre og våre ansatte dersom du har noen spørsmål som du ønsker å stille direkte.

Ansatte

Irene Elgtvedt

Daglig leder

Epost: irene@nzf.no

Ingrid Tangvik

Redaktør Fauna

Epost: fauna@nzf.no


Kari Rigstad

Styreleder

Joe Partyka

Nestleder

Epost: joe@nzf.no

Anja Nietz

Kasserer / sekretær

Jan Stenløkk

Styremedlem

Karoline Aasen Skryten

Styremedlem

Simen Moflag Talleraas

Styremedlem

Cecilie Notø

Styremedlem

Epost: styret@zoologi.no

Lokallag

Nedenfor finner du våre lokalavdelinger i Norsk Zoologisk Forening. Ta kontakt med den oppførte kontaktpersonen for lokalavdelingen for mer informasjon. Nye medlemmer i foreningen oppfordres til å ta direkte kontakt med lokalavdelingen hvis det finnes i området der du bor for å få tilsendt aktivitetsprogram og annen informasjon.

NZF Rana (Nordland)

Styreleder: Hege Rølvåg
rana@nzf.no

NZF Rogaland

Styreleder: Jan Stenløkk
jansten246@gmail.com

NZF Sørlandsavdelingen

Styreleder: Maria Sørlie
nzfsorland@gmail.com

NZF Østlandet

Styreleder: Ingrid Tangvik

ingrid@nzf.no

Zoodenter i Ås

Styreleder: Sara Kristofferson
ziaas@nzf.no

Betaling av kontigent

Faktura blir sendt til medlemmer per mail.
Har du ikke mottatt faktura eller ønsker en manuell innbetaling er foreningens kontonummer 5010.05.88207
Merk betalingen med Kontigent + ditt navn

Kontigentinformasjon

Hovedmedlem: 300kr
Familiemedlem: 50kr
Ungdomsmedlem: 150kr

Nettverk

Sabima

NZF er medlem av Sabima som er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge. Sabima arbeider med å sikre biomangfoldet i norsk natur og arrangere kartleggingsturer sammen med medlemsforeningene.

BatLife Europe

BatLife Europe NZF er norsk partnerorganisasjon i BatLife Europe, et nettverk av frivillige foreninger som arbeider med studier og vern av flaggermus. BatLife Europe ble etablert i 2011 og NZF ble opptatt som medlem samme år. En presentasjon er gitt i Fauna 2014, nr. 1.

International Society of Zoological Sciences (ISZS)

The International Society of Zoological Sciences ble grunnlagt for å fremme forskning, utdanning og kommunikasjon innen zoologi. NZF ble i 2021 medlem av ISZS.

Foreningen Norske Etologer (FNE)

Foreningen Norske Etologer (FNE) er en interesse- og medlemsorganisasjon for etologi og dyrevelferdsvitenskap i Norge, og ble opprettet i 2011.


Har du noen spørsmål?

Har du noen spørsmål til oss, eller ønsker du å vite mer om enten medlemskap eller noen av våre fagfelt? Vennligst ta kontakt med oss via kontaktskjemaet ved siden av, og vi vil komme tilbake til deg så snart som mulig.

Følg oss på sosiale medier

Vi ser frem til å høre fra deg