Vi ønsker deg velkommen

Medlemskap i NZF

Norsk Zoologisk Forening er foreningen for deg som er interessert i dyr og dyreliv. Og er åpen for alle som er interessert i zoologi – både amatører og fagfolk. Foreningen gir ut tidsskriftet Fauna, som sendes to-fire ganger i året til medlemmer og abonnenter. Kontingenten er oppe til vurdering ved hvert årsmøte.

Bli medlemGi medlemskap i gave

Medlemskap

(300 kr per år)

Barn / ungdom

(150 kr per år)

Familiemedlemskap

(50 kr per år, forutsetter at en annen person i husstanden er medlem)

Livsvarig

(4500 kr engangsbeløp)


Som medlem av NZF får du:

– Tidsskriftet Fauna (2 – 4 ganger i året)
– Tilgang til å søke på den årlige utlysningen av kartleggingsmidler fra SABIMA
– Delta på kartleggingsturer i regi av NZF
– SABIMA og våre søsterorganisasjoner, praktisk felterfaring
– Tilgang til å låne feltutstyr fra NZFs utstyrslager.

Medlemskap gjelder for kalenderåret du melder deg inn og gjelder til det sies opp skriftlig.
Familiemedlemmer mottar ikke Fauna, men er ellers fullverdige medlemmer.
Familiemedlemskapet forutsetter at en annen person i husstanden er seniormedlem, barn-/ungdomsmedlem eller livsvarig medlem.

Det er også mulig å abonnere på tidsskriftet Fauna
uten å være medlem av foreningen (380,- / år)