Flaggermus

Flaggermus er en spennende dyregruppe som inntil nylig har blitt viet liten oppmerksomhet i Norge. Kunnskapen om forekomsten til de 11 artene som er registrert i landet har derfor vært liten, men det har kommet til mye ny informasjon i løpet av de siste 10–15 årene.
Det er usikkert hvorvidt en av disse (børsteflaggermus) fremdeles er å finne her til lands.
Tusseflaggermusa er den potensielt tolvte arten funnet i Norge, men det er mye usikkerhet rundt funnene av denne arten.


Her vil det komme mer informasjon om flaggermusenes biologi og levevis, hva du bør gjøre hvis du har flaggermus i huset ditt, og info om andre flaggermustemaer. Dersom du ønsker å delta i flaggermusgruppas aktiviteter eller har spørsmål om flaggermus, ta kontakt på flaggermus@zoologi.no

Fakta om flaggermus

Pattedyrordenen flaggermus, med det vitenskapelige navnet Chiroptera, består av to underordener:
1. Megachiroptera (flygehundene / storflaggermusene), og 2. Microchiroptera (småflaggermusene).

Det er registrert 173 ulike arter av flygehundene og disse finnes kun i tropiske og subtropiske strøk i Afrika, Asia, Australia og Oceania. Småflaggermusene finnes over mesteparten av kloden, unntatt polområdene, de høyeste fjellene og noen svært isolerte øyer.

Info- og tipstelefon om flaggermus

Har du en flaggermuskoloni i huset ditt, har du funnet en forkommen flaggermus eller har du generelle spørsmål om flaggermus?

Kontakt: flaggermus@zoologi.no

Flaggermusgruppa

Norsk Zoologisk Forenings flaggermusgruppe har eksistert siden 1991 og er et av foreningens mer vellykkede initiativer. Mange av gruppas tiltak og aktiviteter har mottatt støtte fra Miljødirektoratet. De viktigste aktivitetene er feltregistreringer, blant annet referansetellinger av overvintrende flaggermus (har pågått siden 1996), representasjon i EUROBATS’ Advisory Committee, foredrag og andre publikumsrettede arrangementer, samt av og til kurs- og opplæringsvirksomhet.

Henvend deg gjerne til NZFs flaggermusgruppes informasjons- og tipstelefon, eller besøk oss og få siste nyheter på Facebook.

Besøk vår facebookside

Har du noen spørsmål?

Har du noen spørsmål til oss, eller ønsker du å vite mer om enten medlemskap eller noen av våre fagfelt? Vennligst ta kontakt med oss via kontaktskjemaet ved siden av, og vi vil komme tilbake til deg så snart som mulig.

Følg oss på sosiale medier

Vi ser frem til å høre fra deg