HAR DU FUNNET EN FROSK MED GELÉAKTIGE BLEMMER?

I 2021 ble det påvist Ranid herpesvirus 3 hos buttsnutefrosk (Rana temporaria) i Nittedal i Norge. Viruset viser seg som grå, gelélignende utvekster på hudoverflaten til frosken. Det er uvisst hvordan viruset påvirker froskene, men vi vet at det ikke smitter til mennesker. Det er derfor et sterkt ønske om å kartlegge utbredelsen til viruset slik at det kan forskes på virusets påvirkning på dyra.

I 2022 ble viruset påvist på nytt på de samme lokalitetene, men også på en ny lokalitet langt fra de sannsynlige spredningsområdene. Det er derfor vanskelig å si noe om omfanget på utbredelsen. Viruset kan også påvirke andre amfibiearter, men dette er foreløpig ikke påvist i Norge. Viruset ser annerledes ut hos nordpadde (Bufo bufo), så vær obs på fløflekklignende utvekster hos padder.

For å lese mer om viruset og foreløpig kartlegging i Norge, kan du lese rapporten utarbeidet av NiNA, samt innlegget på NiNAs ferskvannsblogg. Følg lenkene under «videre lesning».

Hvis du har funnet en frosk med herpesvirus eller mistanke om virus ønsker vi at du fyller ut dette skjemaet og sender det inn til oss. Vi ønsker oss informasjon om funnsted, antall infiserte frosker og helst bildedokumentasjon. Unngå å ta på froskene, men ta bilde av dem der de befinner seg.

Studiene som har ført til oppdagelsene av sykdommene i Norge er finansiert av Miljødirektoratet, NINA egenforskningsutvikling, Naturformidlig, konsekvensutredning og forskning van der Kooij og EEA-Norway Grants prosjektet ECOPOND (Norwegian Financial Mechanism 2014–2021, project no. 2019/34/H/NZ8/00683).