Lørdag morgen møtte ti ivrige zoologer opp for å delta på et kreativt strategiverksted. Etter en introduksjonsrunde ble det pratet om veien videre for NZF. Det ble lagt frem mange gode ideer og innspill om hvilke grep vi skulle ta for å løfte foreningen fremover. Det er spennende tider i møte for Norsk Zoologisk Forening og vi gleder oss til å dele nye prosjekter og aktiviteter i tiden som kommer. I løpet av strategiverkstedet kom det flere folk til, og vi var fjorten til lunsj. Vitenparken disket opp med lekker potetsuppe med lokaldyrka grønnsaker og urter.

Etter lunsj møtte vi Dr. Ronny Steen ved Nordskogen i Ås for å lære om utsetting og bruk av viltkamera. Han viste oss hvordan man med enkle midler kan lage en hjemmelaget kasse for viltkamerafangst av smågnagere, og vi diskuterte hvordan man kan benytte seg av lignende installasjoner i kartleggingsarbeid. Vi ble med Ronny ut og fikk et innblikk i tankeprosessen hans når han setter opp slike kamerafeller. Ronny delte også villig av sine erfaringer med hvordan en slik innretning burde plasseres og kamufleres i felt for best mulig resultat. Opptak fra viltkameraet vil bli delt med NZF etter hvert, så følg med på nettsiden og våre andre digitale kanaler for oppdateringer på smågnagerne i Nordskogen.

Tilbake på Vitenparken holdt Jan Arne Stenløkk et svært underholdende foredrag om suspekte zoologiske annonser på finn.no. Det viser seg å være mange kuriøse artsbestemmelser og definisjoner ute og går blant selgere som sannsynligvis ikke har zoologifaglig bakgrunn. Etter mye god latter, men også viktige tankevekkere med påfølgende diskusjon om handel med dyr og dyrerelaterte artikler, spiste vi middag i påvente av flaggermusjakt. Reed McKay og Sara Kristofferson fra studentforeningen Zoodentene i Ås stilte opp med nett og flaggermusdetektorer, og Reed ga oss en svært interessant introduksjon til feltarbeid med flaggermus. Dessverre var det en kald kveld, og flaggermusene var ikke like ivrige til å bli kjent med oss slik som vi ville bli kjent med dem. Et og annet individ fløy raskt forbi, og detektorene fikk heldigvis snappet opp en liten snutt av hver av dem. Det ga oss et inntrykk av hvordan det høres ut når flaggermusenes ekkolokasjon blir oversatt til frekvenser det menneskelige øret kan oppfatte. Litt enkelt forklart høres det ut som klikkelyder i ulik lengde og hyppighet. De aller ivrigste zoologene ble stående ute til midnatt, og fikk lønn for strevet med en morsom observasjon av spissnutefrosk (Rana arvalis) – attpåtil i en menneskeskapt dam midt på NMBUs campus!

På søndagen var ikke været helt på vår side, og den planlagte turen til Syverudbekken falt bort for de fleste av oss. De aller ivrigste tok likevel turen og hadde kjernebiter om sin mest nevneverdige observasjon. Det ble avholdt styremøte på Vitenparken før vi gikk hvert til vårt etter en innholdsrik og morsom helg. Nå gleder vi oss til å arrangere kartleggingsøkter og andre aktiviteter for alle medlemmene i foreningen i de kommende månedene.

Dr. Ronny Steen demonstrerer hjemmelaget viltkamerakasse
Ivrig gjeng som lytter etter flaggermus